Anders malmstenMedlemsnyheter

Nya medlemmen Mora Park: ”Du duger som du är”

Stiftelsen Mora Park är en av Famnas nyaste medlemmar. För att lära mer Mora Parks verksamhet har vi ställt några frågor till Johan Strömgren, som är verksamhetschef.

Johan, berätta om Mora Park
Stiftelsen Mora Park är en non-profit, idéburen verksamhet som funnits sedan 1950-talet. Vi är en Waldorfresursskola med tillhörande elevhem där vi bedriver omsorg enligt LSS. Vi finns på två geografiskt skilda platser, i Järna och i Hölö. Verksamheten är antroposofiskt inspirerad och ligger vackert belägen nära naturen.

Johan Strömgren, verksamhetschef, Mora Park.

Vilken är er idé?
Mora Park arbetar aktivt med att skapa ett sammanhang där barnen och ungdomarna får känna att de duger som de är. Det är det minsta vi kan göra för dem vars väg många gånger kantats av stora misslyckanden och tragedier. Det krävs ofta både mod, innerlighet och lekfullhet för att skapa detta sammanhang. När väl tryggheten finns där kommer barnet eller ungdomen att kunna ta till sig av skolgången och det sociala som stärker det individuella.

Varför har Mora Park blivit medlem i Famna?
Vi vill tillhöra ett sammanhang som lyfter den idéburna sektorn på ett systematiskt sätt. Vi vill få tillgång till seminarier och forum för att driva vår verksamhet framåt.

Vilka frågor är viktiga för Mora Park?
Det är främst tre frågor – att lyfta omsorgsyrket, bemötandefrågor samt hur man arbetar konstruktivt med relationer.

Senast uppdaterad 2019-04-03

Fler nyheter från Famna