Aleksandra WassoAktuellt, Medlemsnyheter

Nya medlemmen Vårsta diakonigård: Gemensam arena viktig för civilsamhället

Grön rehabilitering, kris- och traumaarbete och familjerådgivning är några av verksamheterna i Stiftelsen Vårsta diakonigård, som är en av Famnas nyaste medlemmar. Stiftelsens verkar i Härnösands och Luleå stift, vilket innebär i princip hela Sverige ovanför Hudiksvall.

Vårsta diakonigård, med placering i Härnösand, startades 1912 och har sedan dess bedrivit utbildning för bland annat hemsystrar och diakoner och haft boende för äldre i olika former.

Mats Haglund, direktor för Vårsta diakonigård.

– Vårt ändamål är att ge vård och utbildning på kristen grund. Verksamheterna är icke-konfessionella och välkomnar alla som vill och behöver oss. Målsättningen är att vara en relevant samverkanspart för region, kommun och kyrka, och finnas för de mest behövande, som står längst från hälsa, kraft och samhällets sociala gemenskap, säger Mats Haglund, som är direktor.

Vårsta diakonigård erbjuder grön rehabilitering genom projektet Grön helhet och ESF-projektet Vårsta entré i samverkan med arbetsförmedlingen och Härnösands kommun. Vårstas kris- och traumacentrum har certifierad PTSD-behandling och NET (neuro educative therapy) med riksintag och ramavtal med Region Västernorrland samt finansiering från Socialdepartementet. Man bedriver också gruppverksamhet för traumatiserade ungdomar. Dessutom finns familjerådgivning med fyra mottagningar i Härnösands stift, liksom trygghets- och seniorboende, konferensverksamhet, bed&breakfast, restaurang och bageri.

Varför valde ni att gå med i Famna?

– Vårsta diakonigård är sedan flera år med i Forum. Vi ser att ett starkt och strategiskt samarbete och en gemensam arena för civilsamhällets aktörer blir allt viktigare för att kunna bevara kraften i, och inflytandet från den icke vinstdrivande sektorn, säger Mats Haglund.

Nya uppdrag

Vårsta diakonigård har flera nya uppdrag och avtal på gång. Ett sådant är att samordna Härnösands, Sollefteå och Umeå kommuns psykosociala krisjour för småföretagare.

– Vi har också tecknat ett helt nytt tvåårsavtal med Härnösands stift för att organisera och bedriva handledning för bland annat stiftets präster och diakoner. Dessutom har vi ett nytt långsiktigt coaching- och rehabavtal med arbetsförmedlingen, säger Mats Hagund.

Vårsta diakonigård är med och projekterar ett nytt trygghetsboende i centrala Härnösand med tänkt inflyttning under 2021 samt ett särskilt boende och trygghetsboende med planerad inflyttning 2022.

– Vi projekterar också för ett Fontänhus för de med kronisk psykisk ohälsa och samsjuklighet med tänkt start 2021, vilket sker i samråd med kommun och region, säger Mats Haglund.

Desutom finns planer för en yrkeshögskola för behandlare och för certifiering av NET-terapeuter med flera. Därför tänker Vårsta expandera sin egen utbildnings- och eventverksamhet, samt permanenta den gröna rehabiliteringen.

Svår ekonomisk situation i coronans spår

Den pågående coronakrisen innebär att Vårsta diakonigårds konferens- och hotellverksamhet ligger nere sedan slutet av februari. Den i februari nystartade restaurangen övervintrar genom försäljning av matlådor både för hämtning och hemkörning. Krisen har också lett till att diakonigårdens äldre boende får en begränsad social kontakt.

– Ekonomiskt är situationen oerhört kritisk men vi hoppas klara den genom att vi korttids-permitterat drygt 80 procent av våra medarbetare. Jag bedömer att detta beslut med vissa justeringar kommer att gälla i princip hela 2020, säger Mats Haglund.

– Vi lever på hoppet och kan även se att coronakrisen öppnat upp för ökad samverkan, avslutar Mats Haglund.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna