Anders malmstenMedlemsnyheter

Nyaste medlemmen Eskilstuna Stadsmission: Låt oss samverka för en större idéburen sektor

Eskilstuna Stadsmission, en av landets tio stadsmissioner, blev invald i Famna i samband med årsmötet i mitten av maj. Vi har ställt några frågor till Tomas Lindroos, som är verksamhetens direktor.

Tomas Lindroos, direktor för Eskilstuna stadsmission

Berätta om Eskilstuna Stadsmissions historia och arbete.

– Eskilstuna Stadsmission startades 2015 på initiativ av Svenska kyrkan i Eskilstuna och med en uppmaning från den styrande majoriteten i kommunen att starta en stadsmission. Svenska kyrkan hade drivit ett härbärge i Eskilstuna sedan 1999 som vi tog över från starten av vår verksamhet. Det fanns alltså en bakgrund och historia innan vi bildades. Vi förvaltar det arvet vidare idag och driver nu ett flertal verksamheter. Vi arbetar med att hjälpa människor som lever i olika utsatta livssituationer och bedriver professionellt socialt arbete inom ert flertal områden, säger Tomas Lindroos.

Vilken är er grundläggande idé?

– Som stadsmission finns vi i en tydlig tradition kring en idéburen organisation inom civilsamhället som vill vara en naturlig del av den svenska välfärden och arbeta bland annat på uppdrag av olika kommuner. Alla våra verksamheter drivs helt utan vinstkrav där alla eventuella överskott investeras i våra verksamheter.

Varför valde ni att gå med i Famna?

– Eskilstuna Stadsmission ser Famna som en viktig och angelägen branschorganisation där vi kan ha nytta av att driva gemensamma frågor. Den idéburna sektorn i Sverige behöver bli större och då måste vi samverka. Det vore också bra om vi inom civilsamhället kan samlas oss mer och samverka tydligt till exempel genom att flera olika parter, som exempelvis Famna, går samma för att skapa något större och starkare. Vi behöver tala med en tydligare röst i samhället.

Vilka frågor är viktiga att driva för Eskilstuna Stadsmission?

– En mycket viktig fråga för oss som stadsmission är att villkoren inom upphandling, IOP, LOV, med mera utvecklas så att vi ta en större del av välfärdsmarknaden i Sverige. Det är något som vi kan göra gemensamt till exempel genom Famna, avslutar Tomas Lindroos.

Läs mer om Eskilstuna Stadsmission här

Senast uppdaterad 2019-06-18

Fler nyheter från Famna