Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nyfiken på Projekt Pondus? Kom till vårt årsmöte!

Den 16:e maj håller Famna årsmöte och arrangerar då ett seminarium med rubriken ”Tio 2030 och civilsamhällets samlade styrka”. På det seminariet kommer vi också att ta upp Projekt Pondus, en utredning som Famna och KFO låtit göra om hur vi bäst organiserar oss för att flytta fram positionerna och förbättra villkoren för idéburen välfärd.

Är det klokt att ett antal organisationer gör delvis samma saker med delvis överlappande medlemskap? Är det bra att opinionsbildare och paraplyorganisationer har ett antal spridda deltidstjänster för det viktiga arbetet att utveckla civilsamhället och den idéburna sektorn? Varför finns det inte mindre än sex olika arbetsgivarorganisationer för Famnas medlemmar? Är detta det mest optimala sättet att bedriva kompetensförsörjning, påverkansarbete och branschutveckling?

Dessa och andra frågor kommer vi att under sakkunnig ledning diskutera. Kanske finner vi gemensamma svar på en del av frågorna den 16 maj.

Som generalsekreterare för Famna är jag stolt och glad över vad vi uträttar, de framgångar vi har och haft i påverkansarbetet, det goda rykte vi har bland politiker och det vi gör tillsammans med medlemmarna när det gäller kvalitetsarbetet. Men jag ser också att vi skulle kunna göra så oändligt mycket mer om vi arbetade på ett annat sätt och poolade våra resurser med andra likasinnade i sektorn. Jag ser också att om vi ska nå vårt mål om tio procent idéburen välfärd år 2030 måste vi stärka vår organisation och arbeta annorlunda.

Kanske är du en av dem som läst den rapport som KFO och Famna låtit ta fram i dessa frågor och som kallas Projekt Pondus? Kanske undrar du vad som pågår. Rapporten har börjat cirkla runt och har väckt både entusiasm och missnöjda reaktioner.

Låt oss träffas och ta tag i detta tillsammans den 16 maj!

Senast uppdaterad 2019-04-11

Fler nyheter från Famna