Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Nyheter för höstens Patientsäkerhetskonferens

I år ska patientsäkerhetskonferensen ge ännu mer utrymmen för dialog, lärande, inspiration och samtal mellan personer från olika håll i landet, olika arbetsplatser och organisationer. En nyhet är Vårdskadetorget, ett torg i mitten av mässan där besökare lätt kan hitta idéer, metoder och verktyg för att förebygga de vanligaste vårdskadorna.

Första dagen handlar om: Hur kan vi förbättra samarbetet för att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan? Vad behövs för samordnad vård?
Den första dagen behandlar ämnen kring personcentrerat arbetssätt, bemötande och kommunikation, säker hemsjukvård, strukturerad journalgranskning och vilken vikt ledningens engagemang har i patientsäkerhetsarbetet.

Andra dagen tar bland annat reda på hur sund säkerhetskultur skapar en god arbetsmiljö, och hur ledare gör skillnad i förbättringsarbetet.

Mer information om programmet finns på länk här

Anmälan kan göras på länk här

Famna medverkar under hela konferensen och är medarrangör tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, IVO, Vision, Sveriges Arbetsterapeuter, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Läkarförbund, Patientskadenämnden, LIF, Swedish Medtech, Folkhälsomyndigheten och Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Farmaceuter, LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag),  dvs. arbetsgivarorganisationer, professionsföreningar, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna