Alla
Kvalitet och utveckling
Idéburet företagande
Medlemsnyheter
Famna Syd
Famna Väst
e-Hälsoprojektet
Kugghjulet
 • 2018-07-12
  Famna Syd, Medlemsnyheter
  Debattartikel i Sydsvenskan: ”Använd idéburna organisationer för att vända den negativa våldstrenden och för att stävja den organiserade brottsligheten.”
  En viktig debattartikel i Sydsvenskan som diskuterar idéburna organisationernas roll till att främja tryggheten i samhället när den hotas av våld och organiserad brottslighet. Läs hela artikel här: https://www.sydsvenskan.se/2018-07-08/anvand-idburna-organisationer-for-att-vanda-den-negativa-valdstrenden-och-for-att-stavja-den-organiserade-brottsligheten  
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-29
  Alla nyheter, Idéburet företagande
  "Möjligt, tillåtet och tillgängligt" - utredning klar
  Upphandlingsfrågorna är högaktuella. Knappt har bläcket torkat på riksdagsbeslutet den 7 juni om vissa förenklingar i LOU, så offentliggörs en ny utredning om upphandlingsfrågor, med det käcka namnet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” (SOU 2018:44). Famnas styrelseledamot Amir Daneshpip, jurist med upphandlingsfrågor som sin specialitet, har varit med i en expertgrupp till utredningen. Amir Daneshpip kommenterar utredningen, bland annat utredningens förslag att det ska vara möjligt för offentlig sektor att direktupphandla sociala tjänster under vissa utökade förutsättningar.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-28
  Aktuellt, Medlemsnyheter
  Famna i Almedalen
  Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton och flera ur Famnas styrelse kommer vara i Almedalen, och medverkar vid egna och andras arrangemang. Flera Famna-medlemmar har montrar och arrangemang, t.ex. Bräcke, Ersta och Stockholms stadsmission.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-28
  Aktuellt, Kugghjulet
  OFFERTFÖRFRÅGAN Grundläggande ekonomiutbildning och ekonomistyrning
  Denna offertförfrågan avser en del av ett treårigt projekt. Projekt Kugghjulet är ett ESF[1]-projekt som leds av Famna i samarbete med Coompanion och har startats i syfte att bland annat ge kompetensutveckling om och för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län avseende affärsmässighet och ledarskap. Därutöver skall projektet utveckla en stödstruktur för ASF som är långsiktigt hållbar och står på egna ben efter projekttiden. Bifogat finns båda offertförfrågningar. Offertförfrågan Utbildning ekonomi grund Kugghjulet 180620 Offertförfrågan Utbildning ekonomistyrning Kugghjulet 180620 [1] ESF Europeiska Socialfonden
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-12
  Aktuellt, Idéburet företagande
  Idéburna i välfärden – nya upphandlingsregler
  Idag ser vi positiva tecken, och vi är mycket hoppfulla inför civilsamhällets framtid i välfärden, skriver Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarföreningen KFO och Famna i en debattartikel i Dagens samhälle. Hoppfullheten kommer av att riksdagen antog regeringens förslag om nya regler inom välfärden, där regeringsförslaget fick stöd av L och KD och öppnar för att samhället kan göra riktade upphandlingar till idéburna aktörer.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-12
  Famna Syd, Medlemsnyheter
  Famna Syd möter politiker i Skåne
  Famna Syd har under våren 2018 arrangerat ett antal politikermöten. 14 maj hölls det öppet hus på Hyllie Park äldreboende och 1 juni stod Skåne Stadsmission värd för mötet. Birthe Wallin, direktor för Skåne Stadsmission berättade om organisationens verksamhet och dess roll som idéburen aktör i Skåne ur ett historiskt perspektiv. Henrik Hammar, styrelseledamot i Famna, modererade samtalet om idéburen sektors förutsättningar för tillväxt.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-08
  Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling
  Lagändring banar väg för idéburen välfärd
  Välfärdspolitiken som förts de senaste årtiondena har – oavsett avsikt hos olika regeringar – kommit att gynna de stora vinstdrivande jättarna. Men idag ser vi positiva tecken, och vi är mycket hoppfulla inför civilsamhällets framtid i välfärden. Gårdagens riksdagsbeslut var ett viktigt steg... Det skriver  Heike Erkers (Akademikerförbundet SSR), Petter Skogar (Arbetsgivarföreningen KFO) och Ulrika Stuart Hamilton, Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd Läs hela artikeln i Dagens Samhälle 8 juni
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-01
  Idéburet företagande, Medlemsnyheter
  Famnas årsmöte: Nya tillväxtmål. Nytt namn. Ny logga.
  Famnas årsmöte klubbade flera nya mål som kan få stor betydelse för den idéburna sektorns tillväxt framöver. Nya tillväxtmål för idéburen sektor i välfärden fram till 2030, ny logga och ett nytt delvis namn. Famna ska i framtiden organisera aktörer inom ”idéburen välfärd”.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-06-01
  Famna Väst, Idéburet företagande
  Helene Mellström är ny direktor för Bräcke diakoni
  Helene Mellström som tar över som direktor och vd för Bräcke diakoni. Helene kommer närmast från rollen som områdeschef för Rehab & Funktionshinder på Bräcke. Drygt 80 procent av Bräcke diakonis medarbetare är kvinnor, ungefär som i övrig vård- och omsorgssektor. På Bräcke har direktor och vd har alltid varit en man. Fram tills nu. Helene Mellström blir Bräckes första kvinnliga direktor.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 • 2018-05-17
  Idéburet företagande
  Tack politiker för ert stöd – här är våra krav
  På Famnas årsmöte idag, den 17 maj, kommer vi att behandla ett förslag som innebär att vi ska arbeta för att fyrfaldiga den idéburna sektorns verksamhet till år 2030. Detta kommer att ställa mycket stora krav på våra egna verksamheter. Vi som arbetar inom de idéburna verksamheterna behöver utveckla vårt entreprenörskap och bli modigare i upphandlingarna. Inom Famna behöver vi jobba mycket hårdare med att driva på politiken på nationell nivå så att den skapar förutsättningar för nya idéburna företag och för bättre upphandlingsregler. Det kommer både vi själva och ni lokalpolitiker att ha stor nytta av.
  Läs mer >>
  anemptytextlline
 

Senast uppdaterad 2018-05-14

Dela: