Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Nyhetssvep: barn, flyktingar, hemlöshet och idéburna initiativ

Famnas nyhetssvep speglar vad som händer på olika håll som rör idéburen verksamhet och utveckling.

Göteborg – Stadsmissionen
I GP beskriver Sara Britz från Göteborgs Kyrkliga Stadsmission hur de tillsammans med andra regionala aktörer anordnade De Hemlösas Natt, 17-18 oktober med fackeltåg, tal, sång och musik med olika band utanför Stora Teatern på Avenyn. Soppa, kaffe och bullar serverades under hela kvällen.

Den 17 oktober har av FN utropats som en dag att påminna om målen att utrota fattigdomen i världen. Den uppgiften har bäring även på Sverige, påpekar Sara Britz i GP:

– Stadsmissionen i Göteborg och i övriga delar av Sverige har i en rapport visat att det finns väldigt många fattiga som vi inte ser. Fattiga som inte ber myndigheter om hjälp trots att de inte har mat för dagen utan vänder sig till frivilligorganisationer. Enligt Göteborgs stad har antalet akut hemlösa ökat de senaste tre åren och är nu uppe i 800 vuxna och 400 barn.

GPs artikel om Stadsmissionen finns på länk här

Och Maria Bäcklund, enhetschef för barn, unga och familj på Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, tog på GP-debatt upp vad Stadsmissionen ser varje dag:

”I vår stad finns det många människor, inte minst barn, som lever i något som allt mer börjar likna absolut fattigdom. Det är oacceptabelt. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard och social trygghet.”

Och på Stadsmissionens enhet på Drottninggatan är verkligheten att ”vi möter utsatta barn och unga och familjer, ser vi hur utanförskapet breder ut sig. Fler söker hjälp, och det är inte ovanligt att man blivit hänvisad till Stadsmissionen av sin socialsekreterare.”

”Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd har sämre livschanser än andra. För att motverka detta krävs ett omfattande och långsiktigt stöd. Tidiga insatser är avgörande. I dag saknas denna långsiktighet till följd av Göteborgs stads stora omsättning på socialsekreterare. Ett ytterligare problem är de olika villkor som råder i olika stadsdelar. Skillnaderna i hur man tolkar socialtjänstlagen är stora. Det skapar både otrygghet och skillnader i livsvillkor.”

Debattartikeln från Stadsmissionen i Göteborg finns här

http://www.stadsmissionen.org

 
Göteborg – Räddningsmissionen
Göteborgs Räddningsmissions nya kampanj utmanar människor att göra vad de är bra på, och tycker är roligt, för att samla in pengar.

Pengarna ska gå till Räddningsmissionens ordinarie fältarbete kring hemlöshet, och till utsatta barn och ungdomar, till utsatta kvinnor och till flyktingbarn.

Privatpersoner, företag, organisationer och kyrkor utmanas genom kampanjen till egna initiativ för att samla in pengar. Det kan till exempel vara ett företag som ordnar en frukost med inträde eller privatpersoner som drar ihop en loppis. Pengarna går sedan till Räddningsmissionens arbete och fyra olika insamlingsmål, som alltså är fältarbete, barn och ungdom, utsatta kvinnor och flyktingbarn.

– Det är en kampanj som ska uppmuntra och tillvarata människors vilja att göra gott, och även tillvarata människors goda idéer, kunskaper, förmågor och kreativitet, säger Malin Ekelund på Göteborgs räddningsmission till Fria Tider.

Artikeln i Fria Tider finns här

http://www.raddningsmissionen.se

 

Stockholm – Skyddsvärnet

I Stockholm har Skyddsvärnet fått i uppdrag av Solna att driva ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn.

Upphandlingen gäller ett boende för ensamkommande flyktingbarn mellan 13-18 år. Boendet syftar till att ge de ensamkommande en bra start i det svenska samhället i en omsorgsfull och trygg miljö. Verksamheten startar efter årsskiftet och blir en ytterligare insats i Skyddsvärnets arbete med ensamkommande.

Skyddsvärnets pressmeddelande finns här

http://www.skyddsvarnet.se

 

Göteborg – rikstäckande boförmedling
Med avstamp i Göteborg har det startats en rikstäckande boförmedlingssajt som bygger på frivillighet och icke-vinst. Tanken är att vanliga privatpersoner ska kunna anmäla att man vill ta emot en flykting i sitt hem, och de som startat sajten vill samarbeta med Röda Korset och Stadsmissionen.

Här en artikel om detta i Södertäljes Länstidningen

http://refugees-welcome.se

 

Östersund – debatt
I Östersundsposten skriver representanter från fackförbundet SSR att de”har tusentals medlemmar som arbetar i olika delar av migrationsprocessen, bland annat inom socialtjänsten, på Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Många av dem arbetar just med ensamkommande barn. De är proffs när det gäller flyktingmottagande och vi har frågat dem hur det fungerar. Senare i höst lanserar vi en rapport med deras beskrivningar av problemen och förslag på lösningar.”

De skriver att deras medlemmar är proffs, och trots att många sliter bland deras medlemmar och inom civilsamhället, så det räcker inte.

”Det behövs också systemförändringar och en ny attityd hos politiker och arbetsgivare. Ett välfärdssamhälle måste klara att ta hand om barnen, alla barn”, skriver SSRs Helene Bjärtå och Niklas Eldholm.

Här en länk till debattartikeln i Östersundsposten

 

(Publicerad 151019)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna