Anders malmstenOkategoriserade

Nyinkommen rapport från MFD

Det innebär bland annat att de nationella målen och inriktningen för funktionshinderspolitiken (som antogs år 2000) borde revideras. Bland annat bör terminologin ses över, politiken ska tydligare knytas an till mänskliga rättigheter och det ska tydliggöras vad ett funktionshindersperspektiv innebär. En ny strategi för funktionshinderspolitiken behövs, med en fokus på integrering. Rapporten har listat prioriterade samhällsområden för strategin.

Läs rapporten här och för frågor kontakta felicia.lindelow@famna.org

Senast uppdaterad 2016-10-14

Fler nyheter från Famna