Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter, Okategoriserade

Nyinkommen remiss – behov att synliggöra idéburen sektor och säkerställa behovsprincipen

Lagändringarna ska förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärde-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. Det ska tydliggöras att kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad dessa principer.

Remissen berör de privata vårdgivare som ger vård inom ramen för sjukvårdsförsäkringar och offentligt finansierad hälso- och sjukvård, och omfattar alltså inte verksamheter som är helt privat finansierade.

Vi noterar att den idéburna sektorn är osynliggjord i remissen. På enstaka ställen räknas vi förmodligen in under ”privata företag”, utan åtskillnad mellan den idéburna sektorn och den privata. Dessutom poängteras på ett par ställen att regeringen vill reglera så att aktörerna som verkar i välfärden har verksamheten som främsta drivkraft och inte vinstintresset, trots att det är kärnan hos Famnas medlemmars verksamheter osynliggörs sektorn. Dessa är några av de centrala perspektiv som Famna kommer lyfta i sitt remissvar.

Vill du som medlem vara en del i utformandet av remissvaret eller har kommentarer och funderingar kring remissen så kontakta Felicia Lindelöw.

Ta del av remissen här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna