Aleksandra WassoAktuellt

Nysta i Altinget: Reformera välfärdssystemet, Micko

”Lena Micko, det är dags att reformera välfärdssystemet.” Det är uppmaningen till civilministern i en debattartikel i Altinget den 18 mars. Artikeln är undertecknad av Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton, Nystas ordförande Martin Ärnlöv samt Marika Markovits och Christer Hallberby, teamledare respektive co-pilot för Nysta-gruppen ”Välfärd i förändring”.

I regeringskansliet förbereds just nu en proposition baserad på utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) som leddes av Samuel Engblom. Enligt regeringens planering ska den komma i maj. Utredningen föreslog bland annat att kommuner och regioner ska kunna reservera delar av välfärdsmarknaderna så att en tredje, idéburen, sektor växer fram vid sidan av den offentliga och den privata. Utredningen visade också att EU:s regler ger betydligt större möjligheter till bättre utrymme för idéburna aktörer än vad vi infört i vår nationella lagstiftning.

Skribenterna avslutar artikeln på Altinget.se med uppmaningen: ”Nu är det dags för politiker i regering och riksdag att handla och visa på utvecklingskraft: Ta utredningens förslag på allvar, fortsätt underlätta för idéburna offentliga partnerskap i praktiken och genomför en ordentlig reform av förutsättningarna för välfärdens aktörer.”

Här kan du läsa mer om projektet Nysta.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna