Aleksandra WassoAktuellt

Nystas rapport om Riksdagspartiernas politik för civilsamhället

”Samtliga riksdagspartier skriver under på att civilsamhället och den idéburna välfärden har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen. /…/ Däremot är det klart mer sparsmakat med konkreta – och budgetsatta – satsningar som främjar civilsamhället.”

På detta sätt sammanfattar Nysta (Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt) sin sammanställning av alla svenska riksdagspartiers syn på civilsamhället och platsen för idéburen verksamhet i det offentliga spelrummet.

Enligt rapporten kan skillnaden mellan hur partierna uttrycker sig och hur de rent konkret röstar baseras på okunnighet om hur det ser ut i verkligheten, samt luckor i resonemanget kring konkurrensneutralitet. Den generella bilden är att det enda partierna vet om idéburen verksamhet är att de inte delar ut v

inst till sina delägare, och för att överbrygga gapet mellan ord och handling krävs en gedigen kunskapsutveckling.

Den fullständiga rapporten finns länkad här!

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna