Aleksandra WassoAktuellt

Fullspäckad Nysta-uppföljning

Petter Skogar, VD Fremia och Martin Ärnlöv Generalsekreterare Svenska Röda Korset.

För att synliggöra det arbete som åstadkommits sedan Nystarapportens lansering sommaren 2021 anordnades ett uppföljningsseminarium med organisationer som medverka i arbetet men också med nya som anslutit sig. Det blev en inspirerande presentationsresa genom flera aktuella områden och berättelser om ett otröttligt arbete. En hel del har hänt sedan lanseringen! Men en del förändringar kräver enorm uthållighet.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton berättade om Famnas arbete kring utredningen och propositionen “idéburen välfärd”. Därefter berättade Civos ordförande, David Samuelsson om kampen för att avveckla internmomsen, ett begrepp han själv myntat. Han uppmanade andra organisationer att bidra i arbetet.

Vidare presenterades överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor som undertecknats, farhågor kring hur nya demokrativillkoren kan påverka civilsamhället och att Marie Cederschiöld högskola har fått examenstillstånd för civilsamhällesvetenskap. Svenska Röda Korset generalsekreterare, Martin Ärnlöv, berättade om den aktuella situationen i Ukraina och arbetet i de hårt drabbade områdena i östra Ukraina, han beskrev det som helvetet på jorden. Samtidigt uppmärksammade han andra katastrofer som sker runt om i världen bl.a. i Yemen. Presentationerna avrundades med reflektioner kring civilsamhällets frågor och möjligheter på EU-nivå.

David Samuelsson, Ordförande, Civos.

Hinder, behov och möjligheter diskuterades i mindre grupper under seminariet. Den svenska demokratin lyftes upp som en prioriterad fråga att hantera. Det var tydligt att Nysta är aktuellt, trots sina månader på nacken! Förhoppningsvis blir det flera träffar och kanske några arbetsgrupper framgent som kommer jobba vidare i Nysta-anda!

 

Om Nysta

När pandemin i början av 2020 svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Ulrika Stuart Hamilton, Generalsekreterare, Famna och Karin Liljeblad, Senior branschexpert, Fremia,

Dessa sex aktörer var Civos, Marie Cederschiöld högskolaFamna – riksorganisationen för idéburen välfärdForum – idéburna organisationer med social inriktningGiva Sverige och Fremia som tillsammans representerade en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Nysta har tagit fram konkreta förslag för våra politiker och för civilsamhället som helhet som visar hur Sverige kan bli bättre som samhälle efter corona och hur civilsamhället kan bidra till detta vilket sammanfattdes i Nystarapporten som publicerades sommaren 2021.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna