Nysta – Civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige

Corona var gnistan. När pandemin i början av 2020 svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan tidigare. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick Famna i juli 2020 samman med fem andra  paraplyorganisationer inom civilsamhället och initierade Nysta: Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Projektet har en egen webbplats: www.nysta.nu

Där hittar du slutrapporten med dess 100 policy-förslag, dokumentation från alla seminarier och konferenser, liksom poddar och artiklar.

Senast uppdaterad 2022-03-31

Dela: