Anders malmstenAktuellt

Nystas nya parlamentariska referensgrupp

Idag presenterades den parlamentariska referensgrupp som Nysta har samlat ihop, vilket uppmärksammades i en artikel i Altinget. Gruppen består av riksdagsledamöter från sju av Sveriges partier som ska involveras i Nystas arbete och som kommer att kunna ge en värdefull politisk förankring för Nystas förslag.

Parlamentarikerna kommer att vara tillgängliga för Nystas arbetsteam för att bland annat delta i möten, workshops och seminarier, men också för att kunna rådfrågas och ge perspektiv från beslutsfattarnas håll. Det stora engagemanget för Nysta vittnar om potentialen i breda samarbeten inom civilsamhället och kommer förhoppningsvis att att bli mer och mer tydligt de närmsta månaderna när projektet övergår till att lansera sina idéer och förslag.

– Vi vill få effekt på våra förslag och då måste de också vara politiskt genomförbara. Då är riksdagsledamöternas kunskap och den parlamentariska bredden viktig, som Nystas ordförande Martin Ärnlöv uttryckte det, citerad i Altingets artikel.

Du kan läsa hela Altingets artikel här.

Läs mer och se hela listan på vilka som ingår i den parlamentariska referensgruppen på Nystas hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna