Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Nytt år. Nya medlemmar. Nytt projekt. Nya medarbetare.

Famna rivstartar 2017. Två nya medlemmar fick vi 1 januari och några redan i höstas. I januari och februari börjar nya medarbetare. Nya projektet Kugghjulet har börjat rulla.

De två nya medlemmarna som gick med 1 januari är Swedish Empowerment Center, Borlänge, och Valjeviken, Sölvesborg. Redan tidigare i höstas välkomnade vi Stiftelsen Dormsjöskolan, Garpenberg, Mobilitetscenter, Göteborg, och Mo Gård, Finspång som Famna-medlemmar. Verksamheterna presenteras vartefter på vår webbplats (t ex här). Vi går in i 2017 med fler medlemmar än någonsin och tillväxten fortsätter.

Sedan i december pågår vårt nyaste projekt, Kugghjulet. Sedan 2 januari är den nya projektledare för Kugghjulet på plats: Anders Fogelberg, jur kand och tidigare egenföretagare, sakkunnig på Företagarna i arbetsmarknads och sociala frågor mm. I februari börjar också den första facilitatorn, Mircea Budulean. Vad är en facilitator? En person som får saker att hända – i de sociala företagen, hos människorna som arbetar där och hos dem som leder dessa verksamheter. Mircea Budulean har vi rekryterat från från Stockholms Stadsmission där han varit projektledare, bl a för ”EU-migranter som resurs” som också är ett arbetsintegrerande projekt. Vidare har vår utmärkta praktikant, Felicia Lindelöw, blivit deltidsanställd i projektet under vårterminen parallellt med att hon skriver sin kandidatuppsats i statsvetenskap. En redovisningsekonom kommer också att ingå i projektteamet, som sedan projektstarten i december också omfattar Famnas kommunikatör, Ingemar Olsson. Läs mer om projektet här:

Året rivstartar också på ett helt annat område. Ilmar Reepalus Välfärdsutredningens (SOU 2016:78) förslag debatteras aktivt i media och i slutet av februari ska remissvaren vara inne. Betänkandet är 850 sidor så flera av mina flitiga medarbetare är involverade i det arbetet, t ex Karin Svedberg, sakkunnig idéburen välfärd, och vår nya praktikant David Malm. Tvärtemot vad många kanske tror i vår sektor så omfattar och påverkar vinstbegränsningsförslagen också  idéburna verksamheter. Jag återkommer med våra synpunkter på både de delarna och de andra, om t ex upphandling där Famna fått gehör för flera av de ståndpunkter vi drivit under åren (se min novemberblogg ).Även utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) bedömer vi som central och vi utformar ett remissvar utifrån vår skrivelse till utredningen ifjol. Bl a påpekar vi att finansieringen av idéburen välfärd inte bara utgörs av offentliga medel och att därför förslaget att offentlighetsprincipen ska tillämpas är långt ifrån självklar eller enkel. Om inte annat kommer åtskiljandet av olika finansieringskällor resultera i en administrativ börda för de idéburna verksamheterna.

Senast uppdaterad 2017-01-04

Fler nyheter från Famna