Anders malmstenIdéburet företagande

Nytt stödpaket för de mest utsatta

Civilsamhället välkomnar regeringens stödpaket till utsatta.
Det är också bra att regeringen nu är tydligare med att stöden ska komma civilsamhället till del.

–Det är viktigt att alla de stödpaket som tas fram tar hänsyn till civilsamhällets förutsättningar och logiker. De stödpaket som tagits fram för näringslivet fungerar endast för en mycket begränsad del av den idéburna sektorn. Vi ser fram emot en tydlighet kring hur stöden ska fungera för våra medlemmar, för utan stöden hotas stora delar av civilsamhällets ordinarie verksamhet, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna i en kommentar.

Hela pressmeddelandet som Famna står bakom tillsammans med Forum och Giva Sverige finns att läsa via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-06-05

Fler nyheter från Famna