Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Nyttiga nätverk inom Famna

 

Det finns flera nätverk som träffas för att byta erfarenheter, och medlemsforum på nätet för samma nätverk. Nätverk och forum är öppna för medarbetare inom Famnas medlemsverksamheter.

Genom de digitala medlemsforumen kan deltagarna från Famnas medlemmar ställa frågor till varandra, byta erfarenheter, ha diskussion eller ta upp vad som är på hjärtat och hjärnan.

Nyligen träffades flera av nätverken hos Famna på Klara Södra Kyrkogata.

De som möttes var nätverken om äldreomsorg, LSS, kvalitet och eHälsa, med deltagare från Bräcke Diakoni, Solåkra By, Josephinahemmet, HSB Omsorg, LP-verksamheten, Danvikshem, Vidarkliniken och Immanuelskyrkan.

Mötet handlade om aktuella frågor som till exempel utredningar som för närvarande pågår inom regeringskansliet och som kommer påverka idéburen vård och social omsorg. De är till exempel utredningen om ”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”, även kallad Reepaluutredningen (länk), och ”Utredningen om stärkt civilsamhälle” (länk).

Deltagarna berättade bordet runt för varandra om hur de arbetar och vad som är aktuellt på den egna verksamheten, till exempel kvalitetsarbete och utveckling. Det blev diskussioner och frågor kring patientsäkerhet, kvalitetsledningssystem, ISO-certifiering, avvikelsehantering, system för dokumentation och journalföring, förändringar inom LSS, och även om värdegrund och hur vi idéburna beskriver oss, och våra olika fördelar utåt, för omvärlden.

Det fanns också reflektioner om hur nätverken och medlemsforumen på nätet skulle kunna utvecklas, t.ex. att sammanföra de olika nätverken, möjligen genom att ha ett gemensamt kvalitetsnätverk för omsorg och vård.

Ett annat praktiskt hinder som nämndes var att eftersom personal då och då byts eller byter uppgifter så finns det nytillträdd personal som det tar tid innan de kommer in i nätverken.

Det har även visat sig att nätverken på nätet är svåra att följa eller uppmärksamma när det kommer nya inlägg från medlemmar och Famna, så lite tid ägnades åt diskussion om vad som kan göra för att medlemsforumen ska synas bättre.

Utveckling och kvalitetshöjning är alltså på gång av kvalitetsnätverk och alla de andra nätverken!

Lite mer information kring nätverk och medlemsforum finns på länk här.

Du som vill veta mer, eller anmäla dig, kan vända dig till Famna, exempelvis med mail till info@famna.org, och om du vill veta mer om nätverk för kvalitet, äldreomsorg, LSS, eHälsonätverk, så vänd dig direkt till Jenny Hjalmarson eller Viktoria Loo Skyman,

Vill du veta mer om det näringspolitiska nätverket kan du vända dig till Ariane Rodert. Det nätverket följer aktuella utredningar och förändringar i Sverige och i EU.

Vill du veta mer om informatörsnätverket, som diskuterar diverse kommunikationsfrågor, så vänd dig till Ingemar Olsson.

Kontaktuppgifter finns på länk här

 

(Publicerad 150930, uppdaterad 170511)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna