Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

OFFERTFÖRFRÅGAN Grundläggande ekonomiutbildning och ekonomistyrning

Denna offertförfrågan avser en del av ett treårigt projekt.

Projekt Kugghjulet är ett ESF[1]-projekt som leds av Famna i samarbete med Coompanion och har startats i syfte att bland annat ge kompetensutveckling om och för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län avseende affärsmässighet och ledarskap.

Därutöver skall projektet utveckla en stödstruktur för ASF som är långsiktigt hållbar och står på egna ben efter projekttiden.

Bifogat finns båda offertförfrågningar.

Offertförfrågan Utbildning ekonomi grund Kugghjulet 180807

Offertförfrågan Utbildning ekonomistyrning Kugghjulet 180807

[1] ESF Europeiska Socialfonden

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna