OFFERTFÖRFRÅGAN Handledarutbildning i olika steg

Anders malmstenOkategoriserade

Projekt Kugghjulet är ett ESF-projekt som leds av Famna i samarbete med Coompanion, och har startats i syfte att bland annat ge kompetensutveckling om och för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län avseende affärsmässighet och ledarskap.
Denna offertförfrågan avser en del av ett treårigt projekt.

Offertförfrågans omfattning
Upp till 7 heldagsutbildningar kl 9-15 under våren 2019 (med start i januari). Utbildningsdagarna är en del i en serie (5 delar) i handledning vid arbetsträning för personal anställd i ASF. Vid utbildningstillfället kan det bli upp till 20 deltagare. Utbildningen kan komma att upprepas under projektets gång. Denna upphandling omfattar del 1. ”Det professionella handledarskapet” del 2. ”Hur du utvecklas i din handledarroll.” och del 4. ”Metoder för att stödja handledaren och modeller för återrapportering och dokumentation.”

Svar ska vara projektägaren Famna, Ref Kugghjulet tillhanda per mail:
kugghjulet@famna.org
senast 190109

Mer information på länk här.

Senast uppdaterad 2019-01-11

Fler nyheter från Famna