Anders malmstenAktuellt

Offertförfrågan: Utbildning i marknadsföring

Utbildning i marknadsföring
Utbildningen är tänkt att främst vända sig till ledning (chefer och styrelse) samt anställda. Om det finns särskilda skäl kan utbildningen även vända sig till deltagare (arbetstränande).

Det är obligatoriskt att få med de horisontella principerna i utbildningen om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Utbildningen ska ge kunskap i grunderna för marknadsföring.

Bland annat:
Budskap – vad vill företaget säga
Målgrupper – till vilka vill företaget kommunicera
Att nå fram – kanalval, räckvidd, impact, frekvens
Relationsmarknadsföring, Varumärkestänk

Läs hela offertunderlaget på länk här.

Välkommen med ansökan senast 30 oktober till
Lena.blomen@famna.org

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna