Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Oförutsägbar höst eller mer av samma?

Krisarbetet fortsätter. Visserligen har virusspridningen avtagit och antalet sjuka minskat till för vården hanterbara nivåer, men hanteringen av krisstöd och regelverk kring coronan fick upp Famnas kanslipersonal på tå direkt efter semestern.

Tre statsråd mötte vi under samma augustivecka:
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, om civilsamhällets möjligheter och vad som nu händer när verksamheter börjar komma igång efter krisen. Än så länge har det endast resulterat i ytterligare stöd till kultur och idrott.
Lena Hallengren, socialminister, om krispengarna till regioner och kommuner. Vi har mycket synpunkter på den tungrodda byråkrati som omgärdar idéburna aktörers möjligheter att få del av de stöden, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att arbeta av vård- och omsorgsskuld.
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, om våra förslag för att bidra till bekämpningen av arbetslösheten och minska utanförskapet i coronans spår.

Alla lyssnar till vad vi säger och berömmer sektorn för att ta ansvar. Huruvida detta utmynnar i förändringar och konkret politik är ännu för tidigt att säga.

Vi fortsätter också vårens konstruktiva samarbete med Forum och Giva Sverige för att skapa ökad tyngd och styrka åt civilsamhällets argumentation. Och med Vårdföretagarna när våra medlemmars behov och intressen sammanfaller, som i frågan om fristående utförares möjligheter att få del av extraresurser från staten till vård och social omsorg.

Så långt har det alltså varit ”mer av samma” i vårt påverkansarbete.

Men vi har också tagit helt nya tag. Tillsammans med sex andra värdorganisationer driver Famna NYSTA-projektet – som i ny start för civilsamhället och ett nytt samhällskontrakt. (Läs mer på DN Debatt 9 juli). Inom sex olika teman, bland annat framtidens välfärd, har vi satt igång ett spännande utvecklingsarbete. Hösten blir avgörande för hur väl det lyckas.

Helt ”oförutsägbart” är detta förstås inte, för vi har i projektledningen enats om bra strukturer och frågeställningar, men det hela är ännu ett oskrivet blad. Klart är att en rad mycket engagerade och kunniga personer väljer att delta i arbetet – utan arvodering – därför att de vill påverka och bidra.  Vi kommer inom kort att bjuda in till en digital uppstartskonferens och andra tillfällen för alla som vill komma med idéer och bidra. Jag hoppas att vi ses där för att gemensamt forma framtiden efter coronan!

Senast uppdaterad 2020-09-24

Fler nyheter från Famna