Anders malmstenAktuellt

Öka den idéburna delen av välfärden, Micko.

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle idag så ger Forums ordförande Patrik Schröder och Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton sin syn på utredningen om idéburna aktörer i välfärden och vad som behövs mer. De skriver bland annat:

Stora delar av utredningens förslag är alltså bra. Problemet är att det inte räcker. För att utredningens syfte, att främja fler idéburna verksamheter i välfärden, ska fyllas måste kommuner, regioner och staten sätta upp mål och aktivt skapa möjlighet för dessa aktörer att växa. Med de förslag som presenteras i utredningen tas vissa hinder bort. Nästa steg bör vara politisk handlingskraft på alla nivåer.

Hela inlägget kan läsas här.

Senast uppdaterad 2019-12-16

Fler nyheter från Famna