Anders malmstenAlla nyheter

Okunskap om idéburna sektorn

almedalen30juni

DEMOKRATISKA VINSTER I VÄLFÄRDEN – tas möjligheterna med idéburen vård, skola och omsorg tillvara?

Hur kan välfärden ta tillvara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som idéburna aktörer inom den sociala ekonomin bidrag med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter? Detta var frågor som diskuterades i måndagens seminarium som arrangerades av Famna, Coompanion Sverige, RIO, Folkbildningsförbundet och Idéburna skolors riksförbund.

På frågan om varför det händer så litet i svensk politik som gagnar idéburna ansåg Anne-Marie Brodén, riksdagsledamot (M) att regeringen åstadkommit många förändringar och lyfte bl.a. fram Överenskommelsen mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna inom det social området och Folkrörelsepropositionen, men konstaterade också att det går långsamt att få genomslag i olika delar i landet.

Krister Örnfjäder, riksdagsledamot (S), konstaterade att det finns stor okunskap om sociala företag, och att mer kunskap behövs för att man ska kunna “spela i samma lag” som övriga utförare av välfärdstjänster.

EU-parlamentarikern Jens Nilsson (S), sade att det finns en gemensamt europeiskt välfärdstänk  som sedan tar sig olika uttryck i de olika medlemsländerna och där han ansåg att den svenska välfärdsmodellen motverkar de ideella krafterna.
– Kooperativ och sociala företag behövs, men man får se det långsiktigt, sade han.

Bland de frågor som samtliga i panelen ansåg vara avgörande lyftes bl.a. upphandlingsfrågorna fram som ett problemområde.

-LOU behöver ses över för att ideella småföretag ska kunna verka, ansåg Håkan A Bengtsson, VD, Arenagruppen och fick medhåll av Heidi Avellan, ledarskribent på Sydsvenskan som sade att upphandlingsreglerna borde ses över i ett större perspektiv.

Avslutningsvis konstaterades att det måste finnas en politisk vilja för att en förändring ska kunna komma till stånd som ger likvärdiga förutsättningar för den idéburna välfärdssektorn att verka.

 

 

 

Seminariet samlade ett drygt 60-tal deltagare.

Medverkande: Jens Nilsson, EU-parlamentarier, S, Kent Johansson, EU-parlamentariker, C, Heidi Avellan, ledarskribent, Sydsvenskan, Håkan A Bengtsson, VD, Arenagruppen, Anne-Marie Brodén, riksdagsledamot, M, m.fl. Moderator: Mattias Lundberg.

Senast uppdaterad 2014-07-02

Fler nyheter från Famna