Om oss

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt uppdrag är att synliggöra idéburen välfärd, förbättra förutsättningar att bedriva idéburna verksamheter och att bidra till utveckling och tillväxt.

 Famna bedriver påverkansarbete gentemot beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi tar del av utredningar som berör medlemmarnas verksamheter och utgör en remissinsats. Vi representerar medlemmarna i referensgrupper och råd. Vi samarbetar med andra civilsamhällesaktörer och med forskare. Tillsammans lyfter vi frågor om idéburna verksamheters roll i samhällsutvecklingen och välfärden.

Famna har ca 100 idéburna medlemsorganisationer som tillsammans utgör en viktig del av den svenska välfärden. Våra medlemmar bedriver bland annat sjukvård, tjej- och kvinnojourer, vårdcentraler, verksamheter för personer med funktionsvariationer, LSS-boenden, äldreboenden, hemtjänst, psykologmottagningar, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande, stödboende, beroendemottagningar, skolor och insatser till personer i hemlöshet.  Länkar till alla medlemmar finns här. 

Inom vårt uppdrag ryms även att:

  • stärka medlemmarnas systematiska kvalitetsarbete
  • erbjuda utbildningsinsatser
  • erbjuda deltagande i branschspecifika nätverk
  • ge kunskap om idéburet företagande, ledarskap och upphandlingsfrågor.
  • ge rådgivning vid nyetablering och verksamhetsutveckling.

 

Famnas stadgar reviderades senast vid årsmötet 2020. Klicka på länken nedan för att ladda ner stadgarna.

Famnas stadgar antagna 28 maj 2020

 

 

Senast uppdaterad 2022-04-27

Dela: