Om oss

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt uppdrag är att, tillsammans med våra medlemmar, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Inom vårt uppdrag ryms även att stärka medlemmarnas systematiska kvalitetsarbete, att erbjuda utbildningsinsatser och deltagande i branschspecifika nätverk.

Famnas medlemmar utgör en viktig del av det svenska välfärdssamhället. Flera av medlemmarna har i hundratals år erbjudit sociala tjänster, kvalificerad vård och omsorg utan vinstsyfte. Till exempel grundades vår äldsta medlem, Stiftelsen Danvikshem, redan år 1551. Bland de mer sentida medlemmarna finns bland annat tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn, moderna äldreboenden och arbetsintegrerande sociala företag. Länkar till alla medlemmar finns här. 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-09-01

Dela: