Bli medlem i Famna

Ni är välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på denna blankett: Medlemsansökan
Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse.

Några av skälen för medlemskap

Påverkansarbete – ökad synlighet och bättre förutsättningar för idéburen vård, social omsorg och arbetsintegration.

Famna bedriver aktivt påverkansarbete för att synliggöra idéburen sektors bidrag till den svenska välfärden. Vi är även aktiva i verksamhetsnära och medlemsspecifika frågor med anknytning till vård, social omsorg eller arbetsintegrerande social företag. Famna är en etablerad remissinstans och medverkar löpande i SOU-utredningars referens- och expertgrupper samt olika myndigheters råd- och arbetsgrupper.  Som medlemmar i Famna är ni en viktig del i att påverka politiken för den idéburna välfärdssektorn, till exempel genom att ge inspel till viktiga utredningar eller att själv medverka i referensgrupper etc. Ni får ökade och breda kontakter med politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.  (Mer information >>>)

Kvalitetsarbete – ständiga förbättringar av verksamheten.

En viktig del av Famnas verksamhet är att bidra till medlemmarnas kvalitetsarbete. Genom att delta i Famnas kvalitetsnätverk får ni utbyta erfarenheter och samverka med andra medlemmar. Ni får även löpande nyheter och uppdaterad information om vad som händer på kvalitetsområdet inom forskningen och politiken. Famna medverkar i myndigheters, SKRs och Regeringens samråd och strategiarbete. (Mer information >>>)

Professionella nätverk och utbildning – kompetensutveckling för ledare och medarbetare

Som medlemsorganisation har ni möjlighet att delta i Famnas olika nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och för samtal om gemensamma angelägenheter. Nätverken träffas både digitalt, via slutna Facebook-grupper och vid möten ett antal gånger om året. Utöver kvalitetsnätverket som nämns ovan, finns i dag nätverk för familjehem, kommunikationsnätverk, äldreomsorgsnätverket och arbetsmarknadsnätverket. Famna anordnar också olika kurser och seminarier, både kopplat till de projekt vi driver och/eller viktiga aktuella frågor.

Medlemsförmåner – sänkta kostnader för alla medlemmar

Som medlemsorganisation i Famna kan ni utan årsavgift ansluta er till inköpsorganisationen UHPO InköpsSupport och nyttja deras ramavtal med över 50 storkundsleverantörer inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och sjukvårdsutrustning. Dessutom kan ni kostnadsfritt få stöd av en inköpscoach samt möjlighet att söka utbildningsstöd. För mer information, se UHPO

Famna har även ett ramavtal med advokatfirman Reuterman som ger lägre kostnader för medlemmar som behöver juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik för den idéburna sektorn. Detaljer om avtalet finns på medlemssidorna här på webbplatsen.

Ekobanken och Mikrofonden erbjuder förmåner till Famnas medlemmar. Förmånerna omfattar företagspaket med bankgiro gratis första året (värde 1 050 kr) och möjlighet att söka ett ”utvecklingslån” om högst 500 000 kr till förmånlig ränta och 80 % garanti från Mikrofonden.
Förmånerna innebär också:
– 50 % rabatt på uppläggningsavgift för lån (värde 1 500 kr)
– Ytterligare lån eller kredit med bankens vanliga villkor.
– Medlemskap i Ekobanken, grundinsats 1 000 kr. Tillkommande insats beroende på lånets storlek.
– En engagerad, personlig, tillgänglig bank som delar Famnas värdegrund.
Läs mer här

Care to Translate ger 50 % rabatt till Famnas medlemmar. Care to Translate är ett medicinskt översättningsverktyg tillgängligt dygnet runt för all typ av vårdpersonal med syftet att göra vården jämlik. Care to Translate – Clinic fungerar som ett komplement till tolkar för personalen på er klinik. Verktyget kan användas när något behöver kommuniceras snabbt, exempelvis innan, under eller efter tolksamtalet, i akuta situationer såväl som i vardagligt vårdarbete.

PwC erbjuder Famnas medlemmar gratis eller rabatterade seminarier. Alla medlemmar som så önskar får inbjudan och möjlighet att delta i samtliga frukostseminarier riktade mot ideell sektor.
Alla medlemmar kommer att erbjudas två unika frukostseminarier. Innehållet tas fram i samråd med Famna. En av dessa frukostar genomförs i Göteborg eller Malmö.
Främst med fokus på mindre och mellanstora medlemmar kommer ett seminarieserie om idéburen verksamhetsutveckling att tas fram i samråd med Famna. Programmet ska vara ett stöd för medlemmar som vi växa och utveckla sin verksamhet. Medlemmar i Famna erhåller en stor rabatt.

Medlemskonferens

Famna ordnar varje höst en stor medlemskonferens för idéburen vård, social omsorg och arbetsintegration. Konferensen, som äger rum i Falköping i form av en lunch-till-lunch-sammankomst erbjuder intressanta talare, workshops, underhållning och tillfällen att mingla med andra medlemmar. Då delas även Famnas pris för bästa idéburna samhällsförbättrare ut.

Vem kan bli medlem i Famna?

Bedriver er organisation/företag idéburen hälso- och sjukvård, social omsorg och/eller arbetsintegrerande socialt företagande utan vinstsyfte och utan vinstutdelning?
Präglas er verksamhet av samhällsansvar och hållbarhet? Bedriver ni ett systematiskt kvalitetsarbete? Hämtas er primära drivkraft och mål ur er organisations värdegrund/idé?

I så fall är ni välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på blanketten som återfinns här.
Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse.

För fullständig information om villkoren för medlemskap, se Famnas Stadgar.

Vad kostar medlemskapet i Famna?

Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,15% av medlemmens årliga bruttolönesumma. Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10% av prisbasbeloppet. Taket för högsta medlemsavgift är fem prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor. Medlemmar vars verksamhet också bedrivs i andra branscher än vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag och som därför har mindre än 30% av sin totala omsättning inom Famnas områden, kan få räkna ut sin medlemsavgift på ett reducerat underlag

Famna välkomnar också riksorganisationer och paraplyorganisationer med lokala föreningar. Huvudprincipen är att självständiga juridiska personer tecknar egna medlemskap och därmed erlägger medlemsavgift enligt reglerna för medlemsavgift ovan. Det finns emellertid möjlighet att diskutera kollektiva medlemskap för riksorganisationers och paraplyorganisationers alla medlemmar. Då sätts medlemsavgiften i relation till helheten.

För mer information om avgifter och ansökan om medlemskap, vänligen kontakta
Victoria Engman-Broadley, Famna.

Senast uppdaterad 2023-01-25

Dela: