Medlemsnätverk

Som medlemmar är ni välkomna att delta i olika Famna-nätverk. Nätverken träffas både digitalt, vid slutna Facebook-grupper och vid fysiska möten. För att bli medlem i ett nätverk behöver ni gå in på Facebook och söka på gruppens namn, till exempel ”Famnas kvalitetsnätverk”. Ansök sedan om att gå med i gruppen så lägger ansvarig kontaktperson till dig. Aktiva nätverk just nu är;

Famnas kvalitetsnätverk –
Famna effektivare kommunikation –
Famnas familjehemsnätverk – Lovisa Älenmark, Skyddsvärnet
Famnas arbetsgrupp “Framtidens socialtjänst” – kontakt

Famna på Facebook – besök

 

Senast uppdaterad 2022-01-25

Dela: