Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Omsorg och livsmening – forskningsprogram på Ersta Sköndal

Omsorg och livsmening är ett forskningsprogram på Ersta Sköndal Högskola. Forskningen spänner över flera fält som kan vara av intresse för idéburen vård och social omsorg. Forskningen är etiskt inriktad, med fokus på organisations- och arbetslivsetik, och har som mål att utveckla kunskap kring omsorgen, dess organisation, innehåll och ledarskap. Några av de spännande titelområdena är:

Den bästa omsorgen” – ett projekt som tar utgångspunkt i kvalitetsmätningar och vill tränga djupare med ingående undersökningar av kvalitet, arbetsvillkor och ledarskap.

Livets mening” och ”Livets mening i arbete och omsorg”, som bland annat tar upp vad ett gott liv innebär, och hur dessa frågor aktualiseras, och hur olika ideal kring livets mening kommer till uttryck i omsorg och vård.

Ägandet och döden – om den existentiella betydelsen av våra ägodelar”, som är ett projekt med flera aspekter. Projektet cirklar kring människors relation till ägodelar, bland annat i livets slutskede, och hur det personliga bemötandet och samtal berörs i sådana omsorgssituationer.

Chefen i livets gränsområden” är ett projekt som prövar flera frågor, till exempel: Vad innebär det att arbeta med människor i livets gränsområden, där mötet med mänsklig svaghet, tragedi och sorg är en del av arbetsuppgiften? Vad innebär det att vara chef för sådana verksamheter? Hur kan ledarskap och organisation utvecklas i sammanhang där tragiska aspekter av livet är reellt närvarande i det dagliga arbetet?

 

Forskningsprojektet söker partners. Den som vill veta mer om forskningen kan fråga Karin Svedberg eller Truls Neubeck på Famna. Alternativt kontakta Ersta Sköndals Högskola direkt, Institutet för organisations- och arbetslivsetik. De ansvariga forskarna är Erik Blennberger och Tomas Brytting.

 

Länkar:
Institutet för organisations- och arbetslivsetik, IOA

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna