Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Öppet brev: AF måste ge mer stöd till de svagaste

Organisationernas företrädare skriver vidare:
”Den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbetssökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om människor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Signalerna är samstämmiga från hela landet: antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Inför valrörelsen 2006 var Socialdemokraternas slogan: ”Alla ska med!” Vi vet att arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson fortfarande vill arbeta just så. Men i praktiken når den ambitionen inte ut. På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner och längre bort från sammanhangen som gynnar individ och samhälle.”

”Flera undersökningar vittnar även om att så många som 35–45 procent av de människor som finns i idéburna arbetsintegrerande verksamheter går vidare till utbildning eller arbete. Arbetsförmedlingens statistik för samma målgrupp är 2 procent.”

”Vi idéburna organisationer som dagligen möter och arbetar tillsammans med människorna som lever i utsatta positioner vädjar nu till dig, Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, att agera.”

”Vi behöver ett specifikt program som visar att arbetsträning och arbetsrehabilitering som utförs av arbetsintegrerande sociala företag och idéburen sektor är viktig och central verksamhet. Målsättningen måste vara att skapa en särskild insats hos Arbetsförmedlingen som gör det möjligt för människor att utvecklas i ett socialt företag eller i idéburen sektor under den tid som individen behöver för att kunna skapa sig en väg till egen försörjning och integration.”

”Mikael Sjöberg – du har här ett tungt ansvar och vi hoppas att du kan vara tillräckligt tydlig till Arbetsförmedlingens alla beslutsfattare att anvisningar av människor till oss idéburna organisationer kan förstärkas och återupptas, så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte fortsätter att överges.”

Läs hela debattartikeln på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna