Anders malmstenMedlemsnyheter

Överblick: idéburna verksamheters insatser för flyktingmottagning

Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter.

I dag är 18 av Famnas verksamheter involverade i eller arbetar direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar. (Se förteckning nedan.)

Organisationerna inom den idéburna sektorn arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

Idéburen vård och social omsorg spelar en betydande roll för flyktingmottagandet i Sverige.

Aktuell bild oktober 2015, avser den senaste månadens verksamhet:

VerksamhetOrganisationerAnställdaVolontärer (heltid)Flyktingar
Akut flykting mottagande642511240
Ensamkommande flyktingbarn118661170
Vård för flyktingar578501700
Integrationsprojekt137052550
Totalt18 unika2771892660

 

Inom stiftelser, kooperativ och ideella föreningar får det ideella engagemanget en organiserad plats med sociala mål, demokratiska strukturer och återinvestering av vinsten.

Utöver detta står hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av 1000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning.

Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

Ulrika Stuart Hamilton är generalsekreterare för Famna och sammanfattar enkäten:

– Bland våra medlemmar finns en omfattande och varierad verksamhet för att fånga upp utsatta individer och stärka samhällets skyddsnät för flyktingmottagande: de driver café med tvättmöjligheter, boende, sängplatser, öppen förskola, rådgivning, har öppet hus, läxläsning, kvinnogrupper, sociala företag som stöttar med etablering i samhället, fältassistenter som möter nyanlända, erbjuder socialt och ekonomiskt stöd samt akuta insatser som mat, dusch, sjukvård, och ser till att alla ensamkommande barn snarast ska få en god man.

– En del medlemmar är kritiska och anser att det är omfattande byråkrati att få fram tillstånd trots att nöden är stor. Andra upplever att det finns ett partnerskap mellan idéburna och offentliga som i vissa stycken fungerar bra. Det finns också hopp och framtidstro.

– Ingen av våra medlemmar driver ännu asylboende. Jag tror civilsamhället utgör en viktig potential också här, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Idéburna organisationer kan spela en större roll för att bidra till den akuta humanitära situation som råder. Det behövs ett ökat samarbete mellan det civila samhället och offentlig sektor, och att strukturella hinder tas bort. Sådana hinder är till exempel tillståndsfrågor och handläggningstider för att som idéburen aktör kunna öppna nya HVB-hem eller behovet av en ökad kapacitet för socialtjänsten att följa upp och arbeta tillsammans kring individens behov.

Fakta om Famnas enkät
Alla medlemmar (52 st) tillfrågades i oktober 2015 om vilka aktiviteter och verksamheter de bedriver inom flyktingmottagande och integration.

Vi frågade om akut flyktingmottagande, boende för ensamkommande flyktingbarn, boende för andra kategorier flyktingar, andra integrationsprojekt, om vård för flyktingar (t ex traumabehandling, mobil asylhälsa, vård för papperslösa).

Vidare ställde vi öppna frågor om hinder hos regelverk och myndigheter för att kunna utöva engagemanget och vilka förslag på åtgärder medlemmarna har. Vi har också bett dem uppskatta hur många i målgruppen de nått under den senaste månaden och hur många volontärer respektive anställda som arbetar med de olika aktiviteterna.

Dessa uppgifter, framförallt hur många i målgruppen som nås, är ofta ungefärliga uppskattningar av respondenterna.

En dryg tredjedel (18 st) av Famnas medlemmar var engagerade i ett eller flera av ovanstående områden:

Bräcke Diakoni, Västra Götaland, http://www.brackediakoni.se

BOSSE Råd stöd och kunskapscenter, Stockholm, http://www.bosse-kunskapscenter.se

Ersta Diakoni, Stockholm, http://www.erstadiakoni.se

Familjehemsstiftelsen Skaraborg, Skaraborg, http://www.familjehemsstiftelsen.com

Föreningen Framtidståget, Stockholm, http://framtidstaget.org

Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Västra Götaland, http://www.skyddsvarnet.org

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, Stockholm, http://www.skyddsvarnet.se

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Västra Götaland, http://www.stadsmissionen.org

Göteborgs Räddningsmission, Västra Götaland, http://www.raddningsmissionen.se

Linköpings Stadsmission, Linköping, http://www.linkopingsstadsmission.se

LP-stiftelsen, rikstäckande, http://www.lp-verksamheten.nu

Skåne Stadsmission, Region Skåne, http://www.skanestadsmission.se

Sociala missionen, Stockholm, Uppsala, Gotland, http://socialamissionen.se

Stiftelsen Fyrljuset, rikstäckande, http://www.fyrljuset.org

Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholm, http://www.storaskondal.se

Stockholms Stadsmission, Stockholm, http://www.stadsmissionen.se

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, rikstäckande, http://www.rfs.se

Röda Korset, rikstäckande, http://www.redcross.se

Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till dem som besvarat enkäten för uppföljning och fördjupad information.

 

(Publicerad 151012)

Senast uppdaterad 2015-10-12

Fler nyheter från Famna