Aleksandra WassoAktuellt

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor har undertecknats

Efter två års samtal som hade sin början i nystaprojektet har en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor som representeras genom Fremia undertecknats. Syftet är att skapa en struktur för strategisk och långsiktig samverkan inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Samverkansgruppen ska underlätta regionala och lokala initiativ. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier. Fremia som undertecknat överenskommelsen kommer att medverka i rollen som facilitator.

Samverkansgruppen består av paraplyorganisationer som representerar en stor bredd av civilsamhällesaktörer som jobbar med arbetsintegration men också två arbetsgivarorganisationer. Famna representerar medlemmar som jobbar med arbetsintegration, även Fryshuset, Skoopi, Riksidrottsförbundet, Studieförbunden, Svenska kyrkan m.fl. är med i samverkansgruppen.

– Idéburna aktörer inom civilsamhället har lång erfarenhet av att arbeta med exempelvis förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår överenskommelse med Arbetsförmedlingen lägger grunden för civilsamhällets tydliga deltagande i arbetsmarknadspolitiken – och vi har mycket att bidra med. Fremias uppdrag är att samla alla idéburna aktörer i dialogen, säger Petter Skogar, vd på Fremia.

Under mötets gjordes en Menti-fråga om förväntningarna på samarbetet, ord som konkret, handling och konstruktivt samt nyskapande kom upp. Idéburen sektor är förväntansfulla – förhoppningsvis kommer vi se en positiv förändring både för individen och organisationerna!

 

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna