Anders malmstenAktuellt

Överenskommelse mellan Famna och SKR

Famna har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med anledning av coronapandemin. Överenskommelsen är en vägledning för samverkan mellan idéburna välfärdsaktörer och kommuner/regioner.

Famnas generalsekreterare, Ulrika Stuart Hamilton.

I dokumentet står bland annat: ”Inriktningen är att staten kommer att ersätta regioner och kommuner för extraordinära kostnader. SKR verkar aktivt för att denna kostnadstäckning ska kunna nyttjas även för kostnader som uppstår till följd av att regionen nyttjar personal, material och/eller lokaler som tillhör idéburna vård- och omsorgsgivare. SKR försöker också verka för att idéburna välfärdsaktörers insatser för att mildra de indirekta konsekvenserna för människor i utsatthet till följd av pandemin ska få motsvarande kostnadstäckning från staten.”

– Våra medlemmar är djupt engagerade i att hantera pandemin och samarbetet med SKR är en viktig pusselbit för att det ska kunna fungera på bästa sätt. Personalens kompetens och utrustning vid fronten av vården och omsorgen är nyckeln till framgång, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Hela överenskommelsen går att läsa via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna