Anders malmstenMedlemsnyheter

Överförmyndarna måste professionaliseras

 

Frivilliga samhällsarbetare är personer som är villiga att göra viktiga insatser som gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare, kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner.

– Men tillsynen kan inte se ut som den visades i nyheterna 24 april. Vi måste kunna lita på att handledning, tillsyn och kontroll utförs av kompetenta personer och fungerar. Det är för brukarnas rättssäkerhet men det är också för vår säkerhet och kan garantera att personer med brottsplaner inte förordnas, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

Agneta Zedell, RFS

Agneta Zedell, RFS

RFS vill att en helt ny och genomarbetad lagstiftning skapas. Den lagmassa som gäller idag är delvis från 1920-talet och är inte längre i takt med behoven, skriver RFS i ett pressmeddelande, och begär att överförmyndarna ska professionaliseras och ha juridisk kompetens.

RFS konstaterar också att kvalitetsskillnaderna mellan olika kommuner är mycket stor.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 80 lokalföreningar med 6 500 medlemmar som har lagreglerade frivilliguppdrag. Uppdragen tillsätts av en myndighet inom stat, kommun och landsting. Ett visst arvode utgår men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Var fjärde vuxen svensk kan utan att tveka tänka sig att ta ett lagreglerat frivilliguppdrag för att stödja utsatta barn och unga. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen nyligen gjort. Det är alltså en myt att det är svårt att rekrytera. Men rekryteringen måste göras proffsigare. RFS vill att de myndigheter som behöver lagreglerade frivilliga ska samarbeta kring rekrytering, utbildning, handledning och uppmuntran och överge formen med de parallella stuprören. På så sätt ökar möjligheten att få rätt frivillig till rätt uppdrag.

RFS skriver i pressmeddelandet att det är viktigt i en demokrati att tillvarata och uppmuntra människors vilja att ta ett ideellt ansvar utanför den egna närmsta kretsen. Det handlar om att känna tillit till varandra. Ett samhälle där alla vill ha timpenning för att sträcka ut en hjälpsam hand är ett farligt samhälle. Den frivillige får dessutom genom ett lagreglerade frivilliguppdrag en unik möjlighet till insyn i myndigheternas biståndsbeslut och kan bidra till att upptäcka eventuella missförhållanden. Människor i utsatta situationer har ofta redan flera kontakter med myndigheters tjänstemän. Den frivilliga bidrar till att vidga brukarens nätverk då den frivilliga för många brukare är den enda kontakt som inte är med en tjänsteman.

RFS pressmeddelande finns i sin helhet på länk här.

Senast uppdaterad 2016-04-26

Fler nyheter från Famna