Anders malmstenMedlemsnyheter

Överförmyndarnas verksamhet behöver moderniseras

Expressen skriver 14 december om hur ett par tjänar stora pengar på att vara god man för sammanlagt 46 ensamkommande barn. Programmet Plånboken i Sveriges radio lyfter att det ”fattas gode män”. Dagens Nyheter belyser 12 december missförhållanden hos överförmyndaren i Stockholm.

RFS kan aldrig acceptera att så många uppdrag läggs på samma person såsom i Expressens granskning. Detta strider helt mot lagstiftarens ambition. RFS styrelse har nyligen tagit ställning till hur många uppdrag som är rimligt och landat i att en god man för ensamkommande barn bör åta sig max tre uppdrag för att uppnå kvalitet i uppdragen. Undantag från detta bör vara mycket restriktivt, skriver RFS.

 

Läs kommentaren och andra nyheter från RFS på länk här.

Bakgrund:
RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.

RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.

RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

 

(Publicerad 151217)

Senast uppdaterad 2015-12-17

Fler nyheter från Famna