Anders malmstenAktuellt

På gång under våren 2021

Remissvar på ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”

Tillsammans med Forum skickar Famna in ett remissvar för SOU 2020:47 ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”, som är slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst. Deadline är den 2 februari. I korthet välkomnar vi initiativet men ser utmaningar gällande slutbetänkandets förslag. Remissvaret kommer att publiceras på Famnas webb.

Dialogen med SKR och Socialstyrelsen om äldreomsorgen

Famnas har en löpande dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Socialstyrelsen om LSS och äldreomsorgen i relation till pandemin. På vårens första möte var en representant för Folkhälsomyndigheten med vilket var mycket uppskattat. Famna har länge önskat att ha en dialog med myndigheten. Folkhälsomyndighetens medverkan resulterade i beslutet att de framöver ska gästa mötena varannan gång, som i praktiken innebär en gång i månaden.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna