Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

På grund av coronapandemin: ”Ligg på kommuner och regioner att söka statsbidrag”

Famna och Vårdföretagarna har nyligen skrivit till landets alla kommuner och regioner för att påpeka att de kan och bör söka de statsbidrag som regering och riksdag ställt till förfogande med anledning av coronapandemin. Och då även inkludera idéburna och privata aktörers merkostnader i sin ansökan. Alla idéburna vård- och omsorgsaktörer som har LOU-avtal med kommuner eller regioner eller utför vård och social omsorg i LOV-system uppmanas också att stöta på de kommuner och regioner där de är verksamma så att de uppmärksammar denna möjlighet.

– Regioner och kommuner har sannolikt många olika rutiner för hur man söker statsbidrag. Trots påstötningar har vi inte lyckats få Sveriges Kommuner och Regioner att utfärda generella rekommendationer till sina medlemmar hur detta ska gå till. Förhoppningsvis har ni dock hjälp av att hänvisa till våra skrivelser. Där framgår förordningens beteckning och vad som gäller, skriver Ulrika Stuart Hamilton i ett mejl som nyligen skickades till Famnas medlemmar.

Skrivelserna går att läsa här:

Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna juli 2020_kommuner

Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna juli 2020_regioner

Senast uppdaterad 2020-09-24

Fler nyheter från Famna