Aleksandra WassoAktuellt

Pågående statlig utredning ”Barn och unga i samhällets vård”

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder med syftet att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredningen är ett svar på att det under många år har rapporterats om allvarliga brister i kvaliteten vid placeringar utanför det egna hemmet. Bristerna rör såväl socialnämndens handläggning och uppföljning som vården i boendena. Våld och övergrepp är fortfarande vardag för många barn och unga i den sociala barnavården. 

Famna och Fremia har gemensamt bjudit in utredaren Carina Ohlsson som ska berätta om utredningens pågående arbete. Syftet med mötet är att medlemmar verksamma inom området ska ges möjligheten att lämna synpunkter till utredningen. I ett uppföljande möte kommer de verksamheter som vill delta att gemensamt besluta om det finns underlag som behöver överlämnas till utredningen och hur detta ska ske. Famna kommer att utgöra en stödfunktion under processens gång.  

 

Utredningen är i ett tidigt skede vilket innebär att det finns goda möjligheter att påverka utredningens slutsatser och förslag.  

 

När? 

Den 16 mars kl. 9.00-10.00. Ett uppföljande möte är inplanerat till den 30 mars kl. 14.00-15.30. 

Var? 

Digitalt via Teams, länk skickas ut efter anmälan.  

För vem? 

Mötet riktar sig till Famnas familjehemsnätverk, medlemmar som driver HVB-hem eller familjehem samt medlemmar i Fremia som bedriver denna typ av verksamhet.  

 

Anmälan 

Anmäl dig senast 11 mars genom ett mejl till Kontakta Aleksandra Wasso Hägglund, Famna 

aleksandra.wasso@famna.org 

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna