Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Patientsäkerhet – Ajdå… Jodå…

Hur bedömer man succén på en konferens? Man kan förstås göra enkäter. Man kan också kolla medan

Samtal i Famnas monter, Patientsäkerhetskonferens 2016

Samtal i Famnas monter, Patientsäkerhetskonferens 2016

konferensen pågår:
* Om det är välbesökt på seminarierna.

* Om deltagarna är energiskt aktiva till och med under pauserna, som ägnas åt att vandra runt i små grupper, besöka utställningar, läsa outtröttligt och samtala med varandra och utställare.

Så var årets Patientsäkerhetskonferens. Två dagar. Intensiv, energisk och full av fokuserade arbets- och fysioterapeuter, sjuk- och undersköterskor, läkare, tandläkare, chefer, dietister, farmaceuter, vårdinspektörer, politiker, myndighetsrepresentanter, internationella gäster och studenter från gymnasieskolor.

Möte... Patientsäkerhetskonferens

Möte… Patientsäkerhetskonferens

Mitt i konferensens salonger fanns ett stort Vårdskadetorg, med möjlighet att diskutera, praktisera och hantera allt möjligt: sår och infektioner, fallskador och hur de förebyggs, munhälsa och hur viktigt det är, kostens betydelse, tillfälle att operera njursten utan att skada patientens inre vävnader… naturligtvis i en av flera simulatorer. Där fanns dockor att praktisera skador på, och 3D-skrivare som skrev ut allt möjligt.

De välbesökta seminarierna hade angelägna ämnen, till exempel läkemedelsprocessen, bättre bemötande, att minska vårdskador inom psykiatrin, hur få till samordning mellan vårdenheter och med omsorgen, antibiotikaanvändning inom särskilt boende, hur personal och patienter kan förstå varandra bättre, tillbud och vårdskador i hemsjukvård, klagomålshantering, ledningens ansvar för patientsäkerhetskultur, fungerande vårdkedja och internationella utblickar och mycket mer.

Från Famnamedlemmarna medverkade Stockholms Sjukhem och Bräcke Diakoni med exempel på hur de i sina verksamheter förbättrar patientsäkerheten.

Samtal i Famna-montern

Samtal i Famna-montern

Stockholms Sjukhem har team och patientvägledare som griper ett större ansvar än de egentligen måste enligt regelboken. Kristina Jarl beskrev hur teamen från Stockholms Sjukhem följer upp när en patient går över till att vårdas hemma, har kontaktpersoner och genomför uppföljningar för att se till att vården fortsätter vara god och säker.

Ett annat exempel från Stockholms Sjukhem är MediYoga, som används inom rehabilitering vid neurologisk och palliativ vård. Karin Evenholt berättade att de nått patientförbättringar som tydligt förbättrat blodtryck, mindre förmaksflimmer och ländryggssmärta mm. med denna rehabiliteringsform som stärker både kroppsligt och mentalt.

dscf1813

Bräcke diakoni berättade om sitt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete genom att engagera personalen i ett systematiskt avvikelsehanteringssystem.

En besökare frågade vad Bräcke gjorde och hur ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete med personalen involverad går till. Lotta Stenberg och Pernilla Hammarqvist från Bräcke diakoni svarade att till skillnad från ifall en idé kommer uppifrån ledningen i form av en föreställning om vad som borde ändras nere på mikro-nivå, så är det på Bräcke tvärtom så att personalen på mikro-nivå, närmast omsorgs- eller vårdtagaren, som ser behoven och kommer med förslag på förbättringar.

Det arbetssättet har etablerats och blivit som en vana, sa de. Och när en väl fått förbättringsglasögonen på sig, så vill en inte ta av de glasögonen.

TV-intervju

TV-intervju

Dagens Samhälle hade direktsänd TV från konferensen, och intervjuade Famnas Truls Neubeck om förbättringsarbete och ledningsansvar. Truls betonade hur nödvändigt det är att ta till vara personalens engagemang och utgå från patienternas och omsorgstagarnas förväntningar och behov. Vård och omsorg är i starkt förändringstryck, morgondagens förväntningar vet vi idag inget om, och ett av flera behov att träna på och leva upp till är att förändras med patienternas behov i fokus.

 

(Not: texten korrigerad 160928 i avsnittet om Sth Sjukhem.)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna