Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Patientsäkerhet rör mer än sjukvård

Patientsäkerhetskonferensen 2016 har utökat program, och fokuserar tydligare på patientsäkerhet som bedrivs inom kommun, primärvård och psykiatri.

Konferensen betonar vikten av sammanhållen vård, samverkansformer och förbättrat informationsutbyte mellan olika vårdgivare.

Det blir i årets konferens fler interaktiva seminarier och workshops.

Truls Neubeck är kvalitetsansvarig på Famna och säger om årets konferens:
”Jag hoppas att många av våra medlemmar tar chansen att komma till Älvsjö i september.
Patientsäkerhet har utvecklats till en naturlig del av kvalitetsarbetet både inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Det är därför roligt att Famna som medarrangör till den nionde nationella Patientsäkerhetskonferensen har en möjlighet att både vara med och tillgängliggöra arbetet för våra medlemmar och att idéburet förebyggande och helhetstänk kan vara med att bidra till utvecklingen på området.”

Konferensen utvecklar sin stora mötesplats och ger ännu mer utrymmen för dialog, lärande, inspiration och samtal mellan personer från olika håll i landet, olika arbetsplatser och organisationer.

En nyhet är införandet av Vårdskadetorget där du som besökare lätt kan hitta idéer, metoder och verktyg för att förebygga de vanligaste vårdskadorna.

Patientsäkerhetskonferensen vill ge besökarna praktiska idéer och goda exempel som kan genomföras på arbetsplatsen, och presentera verktyg och metoder, arbetssätt och strategier att använda i arbetet med att förebygga vårdskador.

Patientsäkerhetskonferensens program finns på länk här.

Patientsäkerhetskonferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016 är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. Konferensen fokus är Förebygg vårdskador – tillsammans för en säkrare vård.

Sedan starten 2003 har det hållits åtta patientsäkerhetskonferenser.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna