Aleksandra WassoAktuellt

Påverkansarbete kring besöksförbudet på äldreboenden

Famna har under pandemin löpande bedrivit påverkansarbete när det gäller besöksförbudet på äldreboenden, som infördes i våras.

Under september har Famna tillsammans med medlemmar haft diskussioner med både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner om bland annat regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att analysera besöksförbudet.

Efter regeringens besked om att förbudet ska upphöra efter 30 september skickade Socialstyrelsen en remiss med förslag till nya föreskrifter kring besök efter 30 september.

Famna har arbetat med att få återkoppling från medlemmar kring detta och lämnat in ett remissvar. Famnas medlemmar är generellt sett positiva till att förbudet hävs, men efterfrågar vägledning från myndigheter kring situationer som kan uppstå från 1 oktober.

Senast uppdaterad 2020-10-22

Fler nyheter från Famna