Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Pionjärblogg i juletid

 

Studiebesöken på dessa två LSS-boenden och den berömda kliniken, med dess speciella arkitektur och de fina vårdresultaten, var en av höstens höjdpunkter.
Pontus Wallin, verksamhetsutvecklare på Solberga by, och Per-Arne Fijal, verksamhetschef på Solåkrabyn introducerade mig till filosofi, inriktning och aktiviteter på de två boendena.

Ledningsgruppen på Vidarkliniken

Ledningsgruppen på Vidarkliniken

Och Conny Mathiesen lät mig träffa hela ledningsgruppen som berättade engagerat och initierat om verksamheten på Vidarkliniken, om helhetssynen på människan, om kompetensförsörjning och avtal med landsting, om vårdcentralen som flyttat in Järna hur Vidarkliniken lyckas med patienter som andra vårdgivare gått bet på.
Vilket roligt jobb jag har!

Hösten har präglats av inlärning om den idéburna sektorn i allmänhet och om Famnas medlemmar i synnerhet: från det allra första studiebesöket i september hos Bräcke Diakoni och Göteborgs Räddningsmission, via de soliga oktoberdagarna i Malmö hos Hyllie Park och Skåne Stadsmission, till stockholmsbaserade Ersta Diakoni och nu senast våra medlemmar i Järna.

Under 2016 ska jag på denna plats återkomma med idéer och synpunkter på hur Famna ska utvecklas och hur idéburen sektor ska växa. En del blir åsikter om pågående lagstiftningsarbete i t ex Välfärdsutredningen och Civilsamhällesutredningen, eller EU:s fortsatta arbete med ”social enterprises in Europe”; en del blir kritik av myndigheters och politikers konkreta agerande.

För det har konstaterats många gånger detta år: politiker från vänster till höger talar väl om civilsamhället och om icke-vinstutdelande vård- och omsorgsverksamheter, men det är långt ifrån alltid som den verbala välviljan motsvaras av konkreta beslut. Inte ens när självklara vardagsbeslut kan fattas, utan stora lagstiftningsreformer i ryggen, blir det rätt. Alldeles nyss blev jag uppringd av en medlem som blivit mycket irriterad på en kommun som vacklar fram och tillbaka när det gäller ett hyreskontrakt för en äldreomsorgsfastighet. Om man menade allvar med allt prat om att underlätta för idéburna kunde man helt enkelt förhandla fram ett avtal om saken. Nu är det högst osäkert om det blir vår medlem eller kommunen själv som får hålla till där.

Den typen av avgöranden, i stort och smått, fortsätter vi att försöka hålla koll på. Vi lovar att under 2016 envist och uthålligt påminna om vår existens och varför våra medlemmars verksamheter är viktiga och bra.

En bra byggsten att stå på i det fortsatta arbetet är vår nyligen publicerade tillväxtrapport (länk här).

Den visar att sektorn växer och att resultaten överlag varit bättre än tidigare år, men att det fortfarande är långt kvar till undanröjda hinder och god kapitalförsörjning för fortsatt tillväxt.

Men nu är det dags för julpaus och jag önskar er alla sköna helger, och så ses vi igen 2016!

Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare

Ulrika Stuart Hamilton, och skuggan av Pontus Wallin (foto), vid Vidarkliniken.

Ulrika Stuart Hamilton, och skuggan av Pontus Wallin (foto), vid Vidarkliniken.

 

 

(Publicerad 151222)

Senast uppdaterad 2016-01-13

Fler nyheter från Famna