Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Platser kvar på utbildningen om idéburet företagande 25-26 november

Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. Läs mer i inbjudan och anmälan.

Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta projektledare Sissella Helgesson.

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna