Aleksandra WassoAktuellt

Förtroendevalda vill ha mer idéburen välfärd – trots det är reaktionerna på propositionen blandad

Famnas politikerundersökning visar att förtroendevalda ur alla politiska partier gillar idéburen välfärd, uppskattar dess särart och gärna ser att den växer. Samtidigt har det efterlängtade regeringsbeslutet om den proposition som Famna arbetat för under flera år lagts fram. Förslag som ska underlätta för idéburna aktörer i välfärden ligger nu på Riksdagens bord. Motionerna motsvarar inte riktigt våra förväntningar.

Famnas politikerundersökning som genomförts med syftet att ta tempen på inställningen till idéburen välfärd. Majoriteten av de svarande politikerna vill se avsevärt mycket mer idéburen välfärd än vad som erbjuds i Sverige i dag. Famnas generalsekreterare kommenterar i Alltinget beskedet från regeringen och resultatet i undersökningen.

– Det kanske allra mest intressanta är att så många säger sig vara beredda att göra något för att öka den idéburna välfärden. Det är en sak att svara välvilligt, en annan att följa upp den politiska viljan med handling, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton till Altinget.

Vi på Famna hoppas därför att svaren i undersökningen ska innebära en rad beslut i Riksdagen, regioner och kommuner under de närmaste åren.

Undersökningen i korthet:

Famna har ställt frågor till landets samtliga region- och kommunalråd, ordföranden i viktiga nämnder på kommun- och regionnivå, samt till Riksdagens ledamöter. De relevanta nämnderna för det här området är  social-, barn/utbildning-, omsorgsnämnder hos kommunerna samt hälso-/sjukvårdsnämnd i regioner. OBS alltså att det inte är ett slumpmässigt urval för att fånga en opinion: det är en totalundersökning av den aktuella målgruppen förtroendevalda.

Syftet var att ta reda på hur landets politiker ser på idéburen välfärd. Undersökningen gjordes i november 2021, är nyligen sammanställd och publiceras samtidigt som propositionen om idéburen välfärd läggs i Riksdagen. Famna genomförde en snarlik undersökning 2018 och vissa svar jämförs med resultatet då.

 

Resultatet visar bland annat att:

  • Företrädare för samtliga partier vill att den idéburna välfärden ska bli minst fem gånger större än i dag.
  • Enligt politikerna är det viktigaste argumentet för idéburen välfärd att den bidrar med ett synsätt som varken privata eller offentliga aktörer har.

Famnas analys är bland annat:

  • Kännedomen om idéburen välfärd har blivit bättre de senaste tre åren.
  • Sveriges politiker – från alla partier och såväl riks- som lokalpolitiker – säger sig vara beredda att agera för att den idéburna sektorn ska växa.

Undersökningens resultat är politiskt intressanta: 

  • Propositionen om Idéburen välfärd bör kunna gå igenom i Riksdagen att döma av den positiva inställning till sektorn bland alla respondenter.
  • Om Riksdagen fattar beslut i linje med propositionen kommer kommuner och regioner fr o m 2023 har helt nya möjligheter att inom ramen för LOU och LOV vända sig till idéburna aktörer.

Läs mer om riksdagsmotionerna i Generalsekreterarens blogg här

Senast uppdaterad 2022-04-26

Fler nyheter från Famna