Johanna OlssonAktuellt

Praktik för dig som vill arbeta inom civilsamhället

Glada miner på tidigare praktikanterna Johanna Larsson Stenquist och Elvira Skagerlind.

Är du nyfiken på att arbeta med civilsamhällsfrågor på en dynamisk och spännande arbetsplats? Sök
då praktik hos oss. I år kan du nå sex olika organisationer med bara en ansökan. 

Famna, Forum, Volontärbyrån, Fremia, Giva Sverige och Sveriges Stadsmissioner är organisationer som på olika sätt arbetar för civilsamhället och idéburen sektor. Tillsammans representerar vi en mängd ideella medlemsorganisationer verksamma inom en bred uppsättning områden. Det handlar om alltifrån kvinnojoursverksamhet, omsorg och vård till folkbildning och mänskliga rättigheter.

Under flera år har vi bedrivit praktikprogram för studenter och nu söker vi dig som vill praktisera
under höstterminen 2023. Hos oss får du en spännande praktikplats med insyn i flera organisationers arbete, med ett tydligt fokus på civilsamhällets bidrag till demokratin, välfärden och arbetsmarknaden.

Du kommer få arbeta med både administrativa och analyserande uppgifter. Dessa kan till exempel innefatta påverkansarbete, opinionsbildning, kunskapsspridning och omvärldsbevakning. Då civilsamhället täcker en mängd branscher finns det goda möjligheter för oss att tillgodose praktikanters olika bakgrunder, kunskaper och kompetenser.

Observera att rekryteringsprocessen är samordnad för samtliga organisationer och arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på vilken organisation du rekryteras till. Genom att skicka din ansökan till oss ansöker du till samtliga organisationer. Vi tar inför hösten emot flera praktikanter. Om du är intresserad av en specifik organisation kan du nämna detta i din ansökan.

Information om praktiken

När: Ht 2023. Vi ser helst att du praktiserar hela teminen (20 veckor)
Var: Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Ersättning: Praktiken är obetald
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till maria.wessberg@socialforum.se Skriv PRAKTIKANSÖKAN i ämnesraden.
Deadline: Vi intervjuar fortlöpande. Sista ansökningsdag är 31 mars.
Frågor: Skicka din fråga om praktikplatsen eller rekryteringsprocessen till maria.wessberg@socialforum.se

Vem är du?

Vi söker dig som

  • är i slutfasen av dina studier vid universitet/ högskola med samhällsvetenskaplig inriktning.
    Beroende på organisation tar vi emot studenter inom allt ifrån statsvetenskap, juridik, ekonomi,
    socionomutbildningen, personalvetare eller liknande.
  • är nyfiken, driven och vill få möjlighet att forma din egen praktikperiod.
  • har ett brett samhällsintresse och gärna ett intresse för civilsamhällesfrågor.

Det är särskilt meriterande om du

  • har engagerat dig ideellt i någon form.
  • studerar på master- eller magisternivå.
  • har goda kunskaper i Officepaketet.

 

Vilka är vi?

 

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Famnas uppdrag är att, tillsammans med sina drygt 100 medlemmar, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Bland Famnas medlemmar finns till exempel äldreboenden, tjej- och kvinnojourer och arbetsintegrerande sociala företag. Läs mer på Famna.org

 

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum arbetar för ett samhälle med starkt ideellt engagemang och där civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutveckling såväl för demokratin som för välfärden. Läs mer på Socialforum.se

Fremia är en arbetsgivarorganisation som verkar för att främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fremias medlemmar är kooperativa och värderingsstyrda företag, företag inom
idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Fremia bedriver även intressepolitiskt arbete. Läs mer på Fremia.se

 

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Genom bättre förutsättningarna för givande och samarbeten bidrar vi till människors möjlighet att engagera sig. Bland Giva Sveriges medlemmar finns till exempel Cancerfonden, Unicef Sverige och Rädda Barnen. Läs mer på Givasverige.se

 

Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum som arbetar för att
hjälpa engagerade människor och ideella organisationer att hitta
varandra. Volontärbyrån förmedlar uppdrag, utbildar och stödjer
föreningar i frågor om ideellt engagemang. Läs mer på
Volontarbyran.org

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den
lokala Stadsmissionen. Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till
bostad, sysselsättning och social trygghet. Gemensamt arbetar de med
att skapa opinionsbildning och insamlingar samt leda en dialog för
utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige. Läs
mer på Sverigesstadsmissioner.se

 

Senast uppdaterad 2023-03-07

Fler nyheter från Famna