Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället 2017


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna är avgränsade uppdrag, av utredande, analyserande och administrativ karaktär. Det kan handla om att utreda, sammanställa och analysera viktigare statliga utredningar med mera.

Ansökan:
Personligt brev och CV mejlas senast 20 februari för praktik under våren, och 21 april för praktik under hösten, till Karin Svedberg, karin.svedberg@famna.org.
Om du vill kan du även ställa frågor till Felicia Lindelöw som nyligen avslutat sin praktikperiod, felicia.lindelow@famna.org.

Läs mer på länk här till pdf-annons

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna