Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället

Vad får du som praktikant arbeta med?
Du bistår generalsekreteraren och övriga kansliet med alla förekommande arbetsuppgifter av analyserande och administrativ karaktär.
Det kan t ex vara att ta fram underlag inför styrelsemöten, att läsa och sammanställa utredningar som berör våra medlemmar eller att följa en aktuell debatt och bidra med analys i vår omvärldsbevakning.
Del av tiden skriver du minnesanteckningar från möten på kansliet eller med beslutsfattare och makthavare.

Famnas frågor är i centrum av samhällsdebatten, t ex vinster i välfärden, valfrihet, flyktingmottagande och integration, demografiska utmaningar, personal- och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg.
Våra medlemmar är sådana välfärdsaktörer som bedriver verksamheten utan vinstsyfte.

Välkommen med din ansökan, läs mer på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna