Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Pris för bästa uppsatsidé om idéburen vård och social omsorg

 

Den bästa uppsatsidén ger 1000 kr i stipendium, och möjlighet att få ersättning för utgifter i samband med uppsatsskrivandet på upp till 1000 kr.  Du behöver alltså inte skicka in en färdig uppsats nu.

Syftet med stipendiet är att stimulera forskning och skapa intresse för frågor om idéburen vård och social omsorg och den roll som civilsamhället spelar inom välfärden.

Skicka cirka en sida om uppsatsens ämne och förslag till upplägg till sebastian.laser@famna.org senast den 20 maj. Idéerna kommer bedömas utifrån relevans, originalitet och möjlighet till genomförande. Uppsatsen som sedan ska skrivas kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå inom alla vetenskapliga discipliner med plan att läggas fram ht2016.

Vid frågor, kontakta Sebastian Laser på sebastian.laser@famna.org eller 072 – 868 31 23.

Här finns denna information i utskriftsvänligt format.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna