Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Privata bromsar, idéburna gasar

Under åren 2012-2016 ökade offentliga sektorn sina inköp varje år från privata företag med 7-9 procent. Men ökningen bromsade in för de privata vinstdrivande företagen under 2017, och landade på jämförelsevis blygsammare 2,5 procent.

De idéburna aktörerna däremot fortsatte med starkare ökning under 2017. Ökningen var 5,3 procent, dvs. idéburna aktörer ökade mer än de privat vinstdrivna företagen under året, skriver Dagens Samhälle (8 november 2018).

Uppköpen från idéburna aktörer var totalt sett 16 miljarder kronor 2017, visar Dagens Samhälle, och skriver: ”De idéburna aktörerna verkar ha fått luft under vingarna de senaste två åren.”

Idéburnas tillväxt i offentlig sektors uppköp har tidigare ökat årligen med 2-3 procent, så 2017 innebar en större ökningstakt för idéburna än åren innan, samtidigt som privata vinstdrivna bromsade in i sin tillväxt under året.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger till Dagens Samhälle att debatten om vinster i välfärden delvis förklarar den uppåtgående trenden för de idéburna.

”– Det kan spela roll. Samtidigt ska man komma ihåg att ökningen i kronor är ganska liten, säger hon.

Är ökningen ett trendbrott, eller bara ett hack i kurvan?
– Det är för tidigt att säga. Många företrädare för kommuner och landsting ser positivt på de ideella organisationerna. Men det har man sagt länge – och köpen av tjänster från dem har inte tagit fart.”

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, intervjuas också av Dagens Samhälle, och hon tror också att debatten om vinster i välfärden kan ha spelat roll för avmattningen av inköp från privata bolag.
Hon förklarar också avmattningen med det minskade flyktingmottagandet, tillsammans med prispressade upphandlingar och ersättningsnivåer.

Totalt sett köpte offentlig sektor välfärdstjänster år 2017 för 126,5 miljarder kronor. Av dessa är 16 miljarder kronor från idéburna aktörer.

Sett över en tidsperiod på fem år tillbaka, så har offentlig sektors inköp av välfärdstjänster på marknaden stigit från 90,6 till 126 miljarder kronor. Under dessa fem år har de privat vinstdrivna aktörerna ökat kraftigt. Trendbrottet för idéburna aktörerna, om det är ett trendbrott, har skett under 2017.

En av de idéburna aktörer som ökat mest under 2017 är Origo Resurs, medlem i Famna.
Origo Resurs driver arbetslivsinriktad rehabilitering i södra och mellersta Sverige, och intervjuas i Dagens Samhälle, där Origo utnämns till ”raketväxare”.

Dagens Samhälle intervjuar Rolf Gard på Origo Resurs:
”Det vi har fått höra från socialsekreterarna är att ingen annan jobbar på det här sättet och att de personer med komplexa livssituationer vi tar oss an i någon mån har förändrats som människor, säger verksamhetschefen Rolf Gard.

Origo Resurs är ett socialt företag som återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. Företaget ägnar sig åt arbetslivsinriktad rehabilitering, där man hjälper personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden att försöka ta sig dit.

Meningsfull sysselsättning, livsnära samtal och personligt stöd är tre ledord.
– För de här människorna fungerar det inte med en ”quick fix”. De behöver tid och förståelse för att kunna finna sin livsmiljö och bidra till samhällsbygget igen, säger Rolf Gard.

2017 var ett bra år för Origo Resurs. 2018 finns det risk för förlust och uppsägningar, på grund av färre beställningar från Jönköpings kommun. Det svänger kraftigt, konstaterar Rolf Gard.”

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton intervjuas i artikeln om framtiden för idéburna aktörer:
”Om vårt mål ska nås måste politikerna fundera på vilken välfärdsmix de egentligen vill ha. Det handlar om att inte bara fokusera på lägsta pris i upphandlingar, utan att tillåta att det mervärde som idéburen verksamhet kan bidra med också får spela roll, säger Ulrika Stuart Hamilton.”

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna