Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

”Problemet är aktiebolagens närvaro.”

När den praktiseras på välfärdens område får vi det som vänstern varnar för: segregering. Friska medelålders, smarta elever och pigga gamlingar hamnar hos de privata bolagen medan det allmänna får ta hand om resten.”

Ann-Marie Pålsson, f.d. moderat riksdagsledamot, skriver vidare:
”Konkurrens inom välfärdssektorn är bra. Men det är inte ett marknadstänkande inom det vinstmaximerande aktiebolagets form som är nyckeln till mångfald utan möjligheten att få producera välfärdstjänster också på annat sätt än det som ansvariga myndigheter bestämt.”

Och fortsätter:
”Den som på allvar vill ta itu med problemen i välfärdssektorn ska alltså sätta stopp för de bolag som har vinsten som enda mål för verksamheten. Inte så att de måste upphöra med sin verksamhet, bara att de måste driva den i någon annan driftsform, kanske som stiftelse eller kooperativ.
Och de som inte vill det får vackert underkasta sig vinstrestriktioner precis som de tvingas till i alla andra länder. Det skulle göra Sverige till ett land som alla andra och inte till en reminiscens från Sovjettiden, som näringslivet söker skrämmas med.”

Hela krönikan i Sydsvenskan på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna