Projektet ULV

Projektet ULV – undersköterskelyftet i Väst, syftar precis som projektet SIV till att undersköterskor hos de idéburna välfärdsorganisationer i Västsverige ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel. Projektet är medfinansierat av Europeiska socialfonden i region Västsverige.

Det uppskattade projektet SIV fick under hösten 2023 en syster i Västsverige, projektet ULV.  Precis som projektet SIV syftar satsning ULV till att stärka och erkänna undersköterskors kompetens genom att möjliggöra erhållandet av en skyddad yrkestitel. Detta ambitiösa projekt involverar framstående idéburna välfärdsorganisationer och strävar efter att höja yrkesstandarden för undersköterskor inom deras verksamheter.

Genom att etablera en robust stödstruktur syftar ULV till att skapa en miljö där undersköterskor inom idéburna vård- och omsorgsgivare ges möjligheten att uppfylla och överträffa de krav som krävs för att erhålla en skyddad yrkestitel. Detta inte bara erkänner och stärker undersköterskors kompetens, utan skapar också en ökad professionalism inom den idéburna välfärdssektorn.

Projektets huvudmål inkluderar att tydligt definiera de kriterier och kompetensstandarder som krävs för att uppnå den skyddade yrkestiteln. Detta innefattar en noggrann utvärdering av befintliga färdigheter och kunskaper hos undersköterskor samt utveckling av utbildningsprogram och stödåtgärder för att fylla eventuella kompetensgap.

Genom att engagera de deltagande idéburna välfärdsaktörerna i projektet strävar ULV också efter att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte och samarbete. Detta främjar en öppen dialog och erfarenhetsdelning mellan organisationerna för att skapa en enhetlig och hög standard av vård och omsorg.

Några av våra medlemmar