Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Projektledare klar för Helhetsgreppet

Christine Funck Ritshoff leder Famnas nya ESF-finansierade förstudie Helhetsgreppet, som ska pågå under 2021. Den ska identifiera och kartlägga hur Famnas medlemmar arbetar med arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser. Här berättar Christine mer om arbetet.

Christine Funck Ritshoff leder Helhetsgreppet.

Christine Funck Ritshoff, vem är du?

Jag är 39 år, född och uppväxt i Stockholm och bor med min familj i Nacka. Jag gjorde min praktik hos Famna och projekt Kugghjulet under hösten 2019 och har nu tagit examen vid socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I samband med praktiken växte intresset för arbetsmarknadsfrågor, liksom förståelsen och intresset för den här typen av projekt. När uppdraget som projektledare för Helhetsgreppet dök upp tvekade jag inte att söka. Det är en möjlighet att få arbeta med ett projekt från allra första början och skapa en stabil grund för eventuella framtida projekt att ta avstamp från. Att det är en trevlig arbetsplats med kloka och kunniga kollegor är inte heller helt fel.

Berätta om Helhetsgreppet och arbetet i projektet.

Helhetsgreppet är en förstudie finansierad av ESF som ska identifiera och kartlägga hur Famnas medlemmar arbetar med arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser, vilka hinder som finns för målgruppernas väg till försörjning i form av arbete eller utbildning och hur man arbetar för att möta dessa. Förstudien ger en möjlighet för oss att ta fram underlag inför ESF:s kommande utlysningar under den nya programperioden ESF+ 2021-2027 och på så vis bidra till att framtida projektutlysningar blir mer träffsäkra och grundas på verkliga behov. Jag kommer i största möjliga mån att genomföra kvalitativa intervjuer med alla aktuella verksamheter och även kalla till workshops. Jag har självklart även stort stöd i expertisen hos Famna och Famnas nätverk. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september 2021.

Vilken är din målsättning med studien? 

I grund och botten handlar det om att belysa vilka problem och behov som finns inom detta område för just idéburen sektor. Min målsättning är att fånga in verksamheternas verklighet precis så som den ser ut, så att kommande utlysningar inom ESF+ riktas till projekt som kommer kunna göra skillnad för just deras möjligheter att stötta verksamhetens deltagare till sysselsättning, studier eller arbete.

Läs mer om förstudien via denna länk.

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna